Diplomerad Ledare

Plats Nyköping

Diplomerad Ledare är en ledarskapsutbildning för dig som vill arbeta som ledare eller redan gör det - samt önskar mer kunskap i gott ledarskap, ekonomi, arbetsmiljö och arbetsrätt. Ges av Folkuniversitetet Nyköping.

Boka kursen nu

Vem kan gå kursen?

Diplomerad ledare riktar sig till dig som vill arbeta som ledare, är ny i rollen eller tänker dig det i framtiden. Med ledare avses arbets-, grupp- och teamleader, koordinator, samordnare, projektledare och likande.

Mål

Utbildningens mål är att ge dig rätt verktyg för att bli en trygg ledare som vägleder, inspirerar, planerar, delegerar, motiverar och fördelar arbetet, samtidigt som du ofta deltar aktivt i det dagliga, operativa arbetet.

Kursinnehåll

En ledare ska hantera såväl gruppen som sådan samt olika individer. Hen ska klara att lösa konflikter och hantera olika personligheter i en specifik gruppdynamik, samtidigt som gemensamma mål ska sättas och följas upp inom angivna tidsintervall. De olika individernas styrkor ska tas tillvara på bästa sätt, liksom skapa en god laganda och stämning. Ledaren ska även inse vad kostnader och vinster innebär för verksamheten i såväl tid som ekonomi, samt tillse att arbetsmiljö och arbetsrätt är god och minst når upp till lagar och regelverk. Kursen behandlar de tre grundpelarna ledarrollen:

  • Ledarskap
  • Arbetsmiljö & arbetsrätt
  • Grunderna i ekonomi

Utbildningen ska ge dig skarpa verktyg och användbara kunskaper i ditt dagliga arbete, så att du kan komma tillrätta, trivas och växa i din roll. Även för dig som ännu inte börjat.

Kursupplägg

Kursen pågår under 15 veckor. På torsdagar hålls fyra studietimmar lärarledd undervisning i klassrum i Nyköping och två studietimmar självstudier/distansstudier i veckan. Undervisningstillfällena genomförs med konkreta och praktiska exempel och dialog kring ämnena. Du skall även ha möjlighet att hämta och bearbeta information i ämnet på internet.

Litteratur/Material

Kostnad för kursmaterial tillkommer. Vilken litteratur som kommer att användas i det olika delkurserna meddelas i kallelsen.
Avbetalning är möjlig. Detta väljs då betallänken har sänts till dig.

Kursintyg

Vid avslutad utbildning erhåller man ett diplom för aktuell utbildning vid minst 75 procents närvaro.

Så här tycker våra deltagare om utbildningen Diplomerad ledare

Läs om Ljijlana: https://www.folkuniversitetet.se/kontakt/sodertalje/har-har-vi-ocksa-verksamhet/nykoping/intervjuer/intervju-ljiljana-zica/
Läs om Helena: https://www.folkuniversitetet.se/kontakt/sodertalje/har-har-vi-ocksa-verksamhet/nykoping/intervjuer/intervju-helena-ostberg/
Läs mer om läraren Marie-Louise Holm : https://www.folkuniversitetet.se/kontakt/sodertalje/har-har-vi-ocksa-verksamhet/nykoping/intervjuer/intervju-marie-louise-holm/

Kursledare

Marie-Louise Holm

Marie-Louise Holm är konsult inom företagsutbildning och smyckesdesigner. Hon undervisar både inom ledarskap och har kurser i formsilver och glasfusing på Folkuniversitetet.

Hon har arbetat som ledare och chef sedan hon startade sin yrkeskarriär och har en gedigen erfarenhet av olika typer av ledarskap och organisationer. Under många år har hon arbetat med kompetensutveckling och utbildat chefer, ledare och medarbetare inom kommunikation, ledarskap, företagsekonomi, arbetsrätt och arbetsmiljö. 

Som smyckesdesigner arbetar hon i formsilver och med glasfusing. Hennes intresse för att undervisa gjorde att hon sedan 2012 även är certifierad utbildningsinstruktör från PCM-akademin. Marie- Louise älskar att jobba med både rena silversmycken i olika former och med glasfusing, vars unika lyster bildas av det diskosiska glaset. – ”Alla smycken blir olika, vackra och unika”, säger Marie-Louise. 

Hennes ledord är: 
Det finns inga problem utan bara mål, om en lösning inte fungerar finns det alltid andra lösningar. Det är bara framtiden som går att påverka.

Marie-Louise Holm, lärare i silverlera

Har du frågor?

Kontakta Kundtjänst i Södertälje

info.sodertalje@folkuniversitetet.se

Tid
17 feb 2022 - 02 jun 2022
To 17:00 - 20:00
Tillfällen
15
Plats
Fruängsgatan 22, 61131 Nyköping
Visa på karta
Studietimmar
90
Kurs-ID
1098676
Pris
13800 kr