Facilitering - att skapa engagerande möten

Plats Göteborg

Denna kurs i facilitering innehåller verktyg och metoder för att få individer att tänka tillsammans, öka kreativiteten och tänka nytt.

Boka kursen nu

Syftet med facilitering(att underlätta) är att effektivisera och utveckla organisationer genom att leda en grupp mot gemensamt satta mål. Och att det görs på ett sätt som skapar delaktighet, motivation och ansvarstagande.

Bakgrundsinformation

En av de viktigaste konkurrensfördelarna i framtiden kommer enligt många forskare att vara just vår förmåga att tänka tillsammans, vilket kräver stor delaktighet och utforskande av individers kunskaper och erfarenheter.

När vi använder oss av facilitering ökar effektiviteten i alla typer av möten där facilitatorn planerar och leder och deltagarna bidrar med sakinnehåll och expertkunskap. Med facilitatorns hjälp kan man därmed öka kreativiteten och göra samarbetet mer effektivt i gruppen. Idag har du som ledare tillgång till max 25 % av dina medarbetares totala kompetens. Vad skulle det innebära för din verksamhets utveckling och lönsamhet om du fick tillgång till mer?

Målgrupp

Vem som helst i en organisation kan ha rollen som facilitator, det handlar mer om vem det är som leder möten och workshops hos er. Det kan vara chefer, projektledare, förbättringsledare, processledare men även andra funktioner.

Mål

Efter genomgången kurs kommer du ha kunskap om vad rollen som facilitator innebär och hur man planerar, utformar och förbereder olika typer av möten och workshops. Du har nu fått med dig flertalet verktyg och metoder du kan använda dig av när du vill skapa effektiva och engagerande möten på din arbetsplats.

Innehåll

  • Vad är facilitering?
  • Faciliteringsprocessen
  • Rollen som facilitator
  • Metoder för facilitering
  • Välj rätt metod för syftet
  • Hur få lösningsfokus?
  • Praktiska övningar

Undervisningsform

Vi arbetar i seminarieform där teori varvas med praktiska övningar där vi får pröva på några av de verktyg och metoder vi går igenom.

Kompletterande prisinformation

Lunch, fika samt studiematerial ingår i kursavgiften. Moms tillkommer.

Kursledare

Maria Sturedahl

Tid
14 apr 2020 - 14 apr 2020
Ti 09:00 - 16:30
Tillfällen
1
Studietimmar
8
Kurs-ID
1065911
Pris
5250 kr