Praktiskt ledarskap - Distans Live

Plats Distans

Kursen ger dig en översikt av grundläggande teorier och modeller inom ledarskap. Utbildningen vänder sig till dig som är nybliven ledare/chef eller arbetar som ledare och vill utveckla ditt ledarskap.

Boka kursen nu

Kursen går på distans med livesända online lektioner där du kommunicerar direkt med din lärare och dina kurskamrater precis som i klassrummet.

Målgrupp

Den här kursen vänder sig till ledare på olika nivåer som vill utvecklas både som individer och chefer. Inga formella förkunskapskrav men gärna erfarenhet av arbetsledning.

Mål

Kursen ger dig förutsättningar och kunskaper i att utveckla ett tydligt ledarskap. Efter kursen har du utvecklat färdigheter som handlar om att stödja, påverka och motivera människor på en marknad med ökad konkurrens och högre ställda krav på chefen både från kunder och från medarbetare.

Innehåll

 • Personligt ledarskap
 • Arbeta med team
 • Kommunikation
 • Stresshantering
 • Leda i förändring
 • Hantera konflikter
 • Kompetensutveckling
 • Medarbetarsamtal
 • Motivation
 • Delegering
 • Skapa sig egen tid

Kursupplägg

Kursen hålls helt online. Du deltar i kursen på angiven dag och tid. I god tid innan kursstarten kommer du få instruktioner om hur du går tillväga för att koppla upp dig och ansluta till din lektion. Kursen kräver tillgång till dator med kamera, hörlurar med mikrofon samt internetuppkoppling.

Arbetssätt

Kursen bygger på att ta tillvara deltagarnas erfarenheter. Att ge en handfast vägledning i ledarskap genom teori och praktiska övningar.

Teoriavsnitten exemplifieras med praktiska övningar inom områden som: samarbete, konfliktlösning, gruppens rollfördelning, kommunikationsprocesser, träning i att ge och ta feedback, enkla egentester för att utvärdera sitt eget sätt att leda i olika situationer.

Kursintyg

Vid begäran skriver vi gärna ett kursintyg för aktuell kurs vid minst 75 procents närvaro.

Kurslitteratur

Kostnader för kurslitteratur tillkommer.

Kursledare

Margreth Lekare

Min yrkesbakgrund är minst sagt brokig. Jag har arbetat inom industrin, på restaurang, i butik, på flyktingmottagning och under ett antal år som auktoriserad tolk i spanska. Så småningom utbildade jag mig inom hälso- och sjukvårdsdokumentation och hamnade i sjukhusvärlden.  

Det var när jag var med om en stor omorganisation där tre sjukhus skulle bli ett som jag blev intresserad av hur organisationer fungerar och i synnerhet hur viktigt ledarskapet är i förändringsprocesser. Under den här tiden satt jag med i olika ledningsgrupper och hade möjlighet att studera ledarskap på nära håll. Jag lade särskilt märke till kommunikationens betydelse i förändringsarbetet. Det ledde till att jag började plugga samhällsvetenskapliga ämnen på Göteborgs universitet och Högskolan Väst och efter en tid var jag klar med en filosofie kandidatexamen med medie- och kommunikationsvetenskap som huvudämne.

Under de senaste femton åren har jag haft olika ledande roller - chef, projektledare och förvaltningsledare med ansvar för stora IT-system. Jag har haft enorm nytta av de utbildningar jag har skaffat mig under årens lopp, och tycker det är jättekul och givande att dela med mig av mina kunskaper till andra. Att lyssna till deltagarnas erfarenheter gör dessutom att jag själv lär mig mer, för fullärd blir man aldrig.

Margreth Lekare

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet Trollhättan. Tel: 0520 - 50 50 75

info.trollhattan@folkuniversitetet.se

Tid
28 sep 2022 - 02 nov 2022
On 18:00 - 21:15
Tillfällen
6
Studietimmar
24
Kurs-ID
1137184
Pris
4975 kr