Praktiskt förändringsledarskap del 2 Distans Live

Plats Distans

Vill du ha fördjupad insikt i förändringsledarskap? På den här distanskursen fokuserar vi på ditt förändringsprojekt och du har möjlighet till individuell coaching i en unik programvara som simulerar just dina utmaningar.

Kursen ger dig fördjupad insikt i förändringsledarskapets utmaningar. Du får individuell handledning/coaching och under kursen arbetar vi med ditt eget specifika förändringsprojekt.

Vid ett introduktionstillfälle inventerar vi just dina behov och utgår sedan efter vad som passar ditt förändringsarbete bäst. Du får individuell coachning under genomförandet av din förändring utefter teorier och modeller inom förändringsledarskap.

Du har även möjlighet att välja att använda ett liveverktyg i vilket du under coachning kommer få möjlighet att simulera ditt förändringsledarskap. Simuleringsverktyget ger en unik möjlighet till en fördjupad förståelse av just ditt förändringsprojekt inklusive de motstånd du kan möta, där teori och praktik knyts ihop (materialkostnad tillkommer).

Kursinnehåll

 • Inventering av behov i förändringsarbetet
 • Individuell coachning under genomförandet av din förändring
 • Tillval: Coachning genom simuleringsspel (materialkostnad tillkommer)
 • Coachning i hur du sätter samman ditt förändringsteam
 • Du får kunskap om:

  • Teorier inom förändringsresan olika faser
  • Teorier om ledarstilar i de olika faserna
  • Teorier om motstånd och hur du vänder dem
  • Modeller för framgångsrikt förändringsledarskap

  Mål

  Kursen ger dig unik möjlighet att simulera ditt förändringsprojekt där du får möjlighet att kombinera teorier och erfarenheter.

  Tillsammans med din handledare får du stöd att hålla tempo i förändringen och identifiera-, förstå och vända de motstånd som dyker upp. Du får insikter i vilken ledarstil som behövs i de olika delarna under förändringsresan.

  Efter kursen har du både teoretiska som upplevelsebaserade kunskaper och erfarenheter som gör att du som ansvarig chef, teamledare eller projektledare har stora möjligheter att lyckas med din förändring.

  Målgrupp

  För dig som har ansvar att genomföra en förändring på din arbetsplats och behöver fördjupa dina kunskaper. Teorier kopplas till ditt faktiska förändringsprojekt och du får en personlig handledare.
  Du är chef eller utsedd projektledare för genomförandet av en förändring.

  Arbetssätt

  Teoretiska genomgångar varvas med ditt case. Detta innebär att du under kursen bland annat kan komma att arbeta med simulerade fall, där du tillsammans med din handledare diskuterar problemområden och når fram till lösningar.

  Kursupplägg

  Kursen hålls helt online. Du deltar i kursen på överrenskommen dag och tid.
  I god tid innan kursstarten kommer du få instruktioner om hur du går tillväga för att koppla upp dig och ansluta till din lektion. Kursen kräver tillgång till dator med kamera, hörlurar med mikrofon samt internetuppkoppling.

  Förkunskapskrav

  För att lättare kunna ta till dig av kursens innehåll ser vi gärna att du har gått kursen:
  Praktiskt förändringsledarskap Distans Live eller har samma kunskaper eller liknande om förändringsledarskapets teorier och modeller.

  Det är en fördel om du har erfarenhet av att leda som chef, teamledare eller projektledare som gör att du kan relatera till kursinnehållet.

  Kursmaterial

  • Rick Maurer: Beyond the wall of resistance
  • John P Kotter: Eight steps of change
  • Daniel Goleman: The six styles of Leadarship

  Litteraturen ingår inte i kursavgiften och är inte obligatorisk utan valfri. Den är dock ett värdefullt komplement till kursinnehållet.

  För dig som väljer att använda simuleringsspelet tillkommer en extra materialkostnad om ca 6000 kr (med reservation att prisändringar kan ske). Vilket ger dig fri tillgång till spelet i 30 dagar.

  Fortsättningsmöjligheter

  Kursen är om 4 undervisningstimmar men det finns möjlighet att köpa in fler timmar efter överenskommelse vid behov.

  Den här kursen är en praktisk individuell utbildning i förändringsledarskap för ditt förändringsprojekt. Under utbildningen kommer du att få uppgift att sätta samman ett förändringsteam.

  Den påföljande kursen:
  Praktiskt förändringsledarskap i team, ger dig och ditt förändringsteam fördjupade insikter i teamets roll i förändringsresan. Under en halvdag genomför ni en förändring i en simulator där ni får möjlighet att reflektera tillsammans på ett utmanande och roligt sätt.

  Behöver du ett annat upplägg? Hör av dig! Vi tar fram skräddarsydda lösningar för alla typer av undervisning.

  Du når oss på:
  046-19 77 00
  kurser.syd@folkuniversitetet.se

OBS! Den här kursen bokar du genom att ringa eller mejla oss. Du hittar kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Kursledare

Per-Ola Nilsson

Per-Ola Nilsson har en EMBA och har därutöver certifieringar i ledarskapsstilar och förändringsledarskap. Han har jobbat som chef i 17 år där förändring har varit i fokus.

Utöver detta även jobbat som managementkonsult med förändring som specialitet. Per-Ola har som chef genomfört omfattande förändringar i bland annat traditionstyngda verksamheter och har mött de flesta typer av motstånd som kan uppstå i en förändringsresa. Han har också utbildat och coachat många chefer i deras förändringsprojekt.

Kombinationen av de mest relevanta teorierna, hans certifiering i GMS (game management system), en unik programvara för online workshops och hans erfarenhet ger ett slagkraftigt stöd till de som befinner sig i eller står inför att genomföra en förändring i sin organisation.

Per-Ola Nilsson

Har du frågor?

Kontakta Kursverksamheten i Malmö

kurser.syd@folkuniversitetet.se

Tid
Löpande kursstart
Tillfällen
1
Studietimmar
4
Kurs-ID
1118186
Pris
6795 kr