Coachande förhållningssätt

Plats Göteborg

Vill du bidra till att andra utvecklas, tar eget ansvar och når sina mål? Kursen ger dig kunskaper om hur du gör skillnad med ett coachande förhållningssätt.

Boka
/

Vill du bidra till att andra utvecklas, tar eget ansvar och når sina önskade lägen? Lära dig att lyssna på ett nytt sätt, ställa rätt frågor och höja motivationen och energin hos dem du möter? 

Coachning är ett förhållningssätt där du fokuserar på lösningar och önskade lägen, resurser och möjligheter. Med utgångspunkt i detta förhållningssätt kan du hjälpa de du möter att skapa en tydlig målbild av framtiden som kan ge den rätta motivationen och drivkraften att ta de första stegen. Det kan till exempel handla om att guida i individuell utveckling eller rehabilitering. 

Ett coachande förhållningssätt innebär att du intar rollen som aktivt lyssnande och ställer öppna frågor som hjälper andra att komma fram till sina egna lösningar. Det handlar också om att lita till andras potential och förmåga, att ha nyfikenheten och viljan att ge förutsättningar att lyckas och utvecklas. 

Målgrupp

Du som leder andra eller möter människor i sammanhang där du vill kunna bidra till att de utvecklas och känner sig motiverade att nå sina mål. 

Mål

Du får kunskap om vad ett coachande förhållningssätt innebär och hur du kan använda det för att utveckla ett lösningsfokuserat synsätt. Du får med dig verktyg och metoder som du kan använda för att nå dit. 

Innehåll

  • Coachning kontra coachande förhållningssätt 
  • Coachningens verktyg 
  • Aktivt lyssnande 
  • Samtalsstrukturen 
  • Öppna frågor 
  • Mitt eget förhållningssätt 
  • Praktiska övningar 

Arbetssätt

Kursen bygger på aktiv närvaro. Teori varvas med par- och gruppövningar, reflektion, diskussion och erfarenhetsutbyte.

Om kursledaren

Maria Sturedahl utbildar inom projektledning, mötesteknik, coachande förhållningssätt samt personlig och mental effektivitet. Hon har sin bakgrund i beteendevetenskapen och brinner för att stärka de människor hon har omkring sig. Maria söker alltid efter varje individs potential att bli sitt bästa jag och må bra.

Den gemensamma nämnaren i Marias kurser är att de på ett eller annat sätt ger dig verktyg och principer för att arbeta mer strukturerat och må bättre, och att vi ska vara hållbara som medarbetare och medmänniskor. Oavsett om det handlar om ett projekt som ska planeras, att få till ett effektivt möte eller att få andra att prestera sitt bästa.

Kontakta oss för mer information

031-10 65 77
foretag.gbg@folkuniversitetet.se


Pris exkl. moms

Boka
Tid
-
Tillfällen
Två halvdagar
Pris
Grupp med max 14 deltagare: 25 000 kr