Grundläggande miljöutbildning Folkuniversitetet

Plats Göteborg

Hjälp andra människor att uppnå sina mål genom en kurs eller utbildning.

En viktig förutsättning för att arbetet med ISO 14001 ska bli framgångsrikt är att alla medarbetare har grundläggande kunskaper om miljön och hur verksamheten påverkar miljön. Därför får du nu möjligheten att lära dig mer om Folkuniversitetets miljöpåverkan och hur organisation praktiskt arbetar med att förbättra sin miljöprestanda.

Mål              

Kursen ger dig förståelse för miljöfrågor av global och lokal karaktär och hur detta berör dig i ditt arbete. Du ska ha kunskap om organisationen du arbetar i och dess miljöpåverkan, betydande miljöaspekter, miljöpolicy och rutiner samt det viktigaste om miljöledningsstandarden ISO 1400. Kursen ger också bakgrunden till miljöproblemen globalt, varför de uppstår och vad man praktiskt kan göra för att förebygga dem.

Innehåll och arbetssätt

  • Vad alla medarbetare behöver känna till om ISO 14001 – syfte, struktur, mål, handlingsplaner och praktisk tillämpning av standarden, inkl. Folkuniversitetets miljöarbete
  • Genomgång av certifieringsprocessen.
  • Grundläggande om miljöproblem och vad man kan göra för att förebygga dem.
  • Hållbar utveckling, resursanvändning och ekologiska fotavtryck.
  • Aktuella miljöhot - orsak och effekt.
  • Miljötrender och grundläggande krav i miljölagstiftningen.

Målgrupp   

Obligatorisk för alla månadsanställda över fem månader på FU Väst som inte har genomgått en grundläggande miljöutbildning.

Anmälan, datum och tid                    

Vid rekrytering av ny personal sker utbildningen/information under de första tre månaderna via verksamhetschef på respektive enhet. 

Kallelse skickas ut av HR efter information av verksamhetschef. Personal som inte genomgått utbildningen ska göra detta inom tre månader efter påpekande.

Arbetssätt
Kursen läses på distans via webben. Varje teoriavsnitt avslutas med ett test av dina kunskaper. Efter registrering har du 30 dagar på dig att göra klart kursen. Du läser den i din egen takt och den totala tiden du behöver lägga ned är beräknad till ca 3-4 tim. Kursen får genomföras under arbetstid.

Eventuella frågeställningar om kursen besvaras via e-post på: anett.eichhorn@folkuniversitetet.se

Kursledare

Anett Eichhorn

Har du frågor?

Kontakta Anett Eichhorn

anett.eichhorn@folkuniversitetet.se

Tid
01 jan 2021
Tillfällen
1
Plats
Distans, . Göteborg
Visa på karta
Studietimmar
4
Kurs-ID
1109414
Pris
0 kr