Diplomerad Coach, Distans Live

Plats Distans

Vår uppskattade coachutbildning ges nu även på distans!

Boka kursen nu
Gratis prova på-webbinarium 22/9, länk längst ned

Utbildningen är ett samarbete mellan Novus och Folkuniversitetet. Novus är utbildningsansvarig och innehar godkännande från ICF (International Coach Federation) för denna utbildning. Utbildningen uppfyller ICFs utbildningskrav vid en certifieringsansökan på ACC-nivå. Utbildningen ges på distans via Zoom.

Utbildningen vänder sig till dig som behöver professionell coachkompetens. För dig som redan arbetar med eller vill arbeta med att på olika sätt inspirera och motivera enskilda och grupper till att hitta sina drivkrafter, lösa problem, fullfölja en överenskommen plan, planera och uppnå önskade mål.

Coachning används som kompletterande kompetens i många yrken, exempelvis lärare, ledare, chefer och personalansvariga inom olika yrkesområden, hälso- och sjukvårdspersonal, psykologer, socionomer och alternativterapeuter.

Utbildningens mål

Utbildningens mål är att ge dig teorier, metoder, verktyg och praktisk färdighetsträning för att arbeta med coachning på ett professionellt och kvalitetssäkert sätt.

Förkunskaper

Då utbildningen till stora delar bygger på den praktiska färdighetsträningen i coaching (deltagarna coachar varandra) samt de skriftliga reflektioner på de coachsamtal som är obligatoriska att genomföra mellan kurstillfällena och övriga skriftliga inlämningsuppgifter är det av stor vikt att deltagaren behärskar svenska i tal och skrift motsvarande godkänt i Svenska/Svenska som andraspråk kurs A och B, alternativt att ha uppnått nivå B2 i språket enligt Europarådets nivåskala (GERS).

Innehåll

Utbildningen består av fem olika delkurser som bygger på de riktlinjer som ICF (International Coach Federation) tagit fram: åtta så kallade kärnkompetenser och etiska regler. Den teoretiska delen kopplas till praktiska verktyg och träning i coachning.

Grunden

Det är viktigt att coachen har god kännedom om coachingen som metod. I detta block tar vi del av coachingens historia, filosofi och värdegrund. Vi går också igenom etiska frågeställningar, ett professionellt förhållningssätt. Helt avgörande för hur coachen lyckas i sin kommunikation är dennes förmåga att skapa en relation med personen hon/han ska coacha. Vi går igenom teorier och tankar för vår förmåga att skapa, upprätthålla och reparera förtroende – viktiga komponenter i alla mänskliga möten. Vi tränar praktiskt på tydlighet och närvaro. Coaching är ett lösningsfokuserat sätt att förhålla sig till förändringar och vi går igenom verktyg för detta.

Effektiv kommunikation

Coaching bygger till stor del på förmågan att kunna lyssna aktivt, skapa motivation och att ställa kraftfulla och utvecklande frågor. Frågorna ger den coachade tillgång till nya perspektiv och öppnar upp för utveckling. För att verkligen mötas och inspirera måste både coach och klient ibland kunna lämna sin respektive trygghetszoner. Coachens förmåga att skapa kommunikation med kvalitet är avgörande för coachingens utgång. Här får deltagaren möjlighet att träna på just detta.

Förändring och utveckling

Utveckling och förändring är levande processer som med hjälp av coaching kan ske på ett medvetet sätt. Kunskap om utveckling och förändring är viktiga komponenter för att coachen ska kunna stödja processen. Här praktiserar vi verktyg för att stödja en hållbar förändring.

Nya perspektiv, nytt lärande och nytt agerande

Vi tränar praktiskt på coachens förmåga att hålla fokus på det viktiga i coachingprocessen, nämligen att skapa medvetenhet i en direkt kommunikation här och nu och uppmuntra klienten till agerande och eget ansvar. Att utforma handlingar, planera och sätta mål är coachens kärnverktyg för att föra utvecklingen framåt. Vi går igenom och tränar på de aspekter av coachingen som leder till lärande och konkreta resultat. Att hantera så väl framgång som motgång är en del i ett coachmöte – och det är viktigt att coachen har verktyg för att hantera detta.

Diplomering

Som avslutning på Diplomerad Coach genomför deltagaren ett examensarbete. Under examensarbetet får deltagaren tillfälle att sammanfatta och presentera de teorier, metoder och verktyg som ingått i utbildningen.

Lärare

Våra lärare är ICF-certifierade coacher med egen verksamhet inom coachning och personlig utveckling. Våra lärare har högskoleutbildning inom pedagogik och kommunikation. Utbildningsansvarig har många års erfarenhet av utbildning inom personlig utveckling och samtal. Denna utbildning leds av Marie-Louice Wallin - ICF Certifierad Coach (ACC) och Susanne Blomberg - ICF Certifierad Coach (PCC).

Tider

Utbildningen Diplomerad Coach omfattar 90 studietimmar vilket motsvarar 67, 5 klocktimmar, varav 60 klocktimmar är lärarledd undervisning och 7,5 klocktimmar är obligatorisk extern coachning. Utbildningen pågår under 9 heldagar, kl. 09:00-16:45 samtliga tillfällen utom det sista som hålls 09:00-16:00.

Kursdatum

tor-fre 22-23 okt
tor-fre 5-6 nov
tor-fre 3-4 dec
mån-tis 11-12 jan
fre 5/2
Observera att det är viktigt att kunna deltaga på samtliga tillfällen.

Litteratur och material

Kurskompendium ingår i kursavgiften, förslag på fördjupnings- och inspirationslitteratur lämnas av lärarna.

Intyg och diplom

Intyg och diplom utfärdas efter utbildningens slut förutsatt att hela avgiften är betald och att samtliga inlämningsuppgifter inklusive diplomarbetet är inlämnade och godkända. För att få diplom och intyg måste du även ha tagit del vid samtliga tillfällen (eftersom det är så få utbildningsdagar och innehållet bygger på de tidigare lektionerna och praktisk färdighetsträning). Efter genomförd utbildning och godkända inlämningsuppgifter får du ett diplom och intyg.

Vid frånvaro en dag får du göra kompletterande praktiska och skriftliga uppgifter. Vid frånvaro mer än en dag behöver du kontakta Folkuniversitetet för att göra en överenskommelse om hur att slutföra utbildningen.

Mellan varje kurstillfälle arbetar du med praktisk färdighetsträning i coaching (du ansvarar själv för att hitta personer att praktisera med) samt skriftliga inlämningsuppgifter. Den praktiska färdighetsträningen i coaching under utbildningen sker genom att deltagarna alternerar mellan att vara coach, klient och observatör i coachsamtal - för att få fler perspektiv på coachingprocessen och inlärningen. Coachingen sker med riktiga ämnen, som är angelägna för dig, så det är bra att innan utbildningen fundera över vilka områden, yrkesmässigt och/eller privat som du vill utveckla/förändra. Detta gör att du får egen personlig utveckling med dig under utbildningen.

Avgift

Avgiften kan delbetalas upp till fyra gånger utan extra kostnad. Om så önskas vänligen meddela detta i noteringsfältet vid din anmälan. Utbildningen berättigar inte till studiemedel utan går på deltid för att möjliggöra kombination med arbete eller andra studier.
Observera att för diplomutbildningarna gäller speciella avbokningsregler, se länk nedan.


Certifiering hos ICF

Efter avslutad utbildning har du möjlighet att ansöka om internationell certifiering hos ICF. För certifiering behöver du utöver din grundutbildning; 100 timmar klientcoachning, 10 timmar mentorcoachning, inspelning och transkribering av ett coachsamtal samt blivit godkänt på ett kunskapstest via ICF. Läs mer på www.icfsverige.se

Citat från tidigare deltagare

"Jag kan varmt rekommendera Coachutbildningen! Mycket lärorikt med bra balans mellan teori/praktik. Mycket engagerade lärare med stor kunskap inom området som lever som de lär: Coachande!. Dessa kompletterade varandra på ett bra sätt och gav mycket värdefulla synpunkter under utbildningstiden. Kombinationen av teori- praktik , egna studier mm var bra! Och …icke att förglömma – Jag hade jättekul!"

"En otroligt givande utbildning med bra balans mellan teori och praktik i en härlig atmosfär. Kunniga och inspirerade lärare som kompletterar varandra väl, och engagerade kursdeltagare. Jag kan varmt rekommendera kursen till alla som vill arbeta med ett coachande förhållningssätt men även för personlig utveckling."

"Fick ut mycket mer än jag förväntat mig! Fantastiskt resultat!"

"Jag visste att jag skulle gå en coachkurs, men att det också skulle innebära personlig utveckling tänkte jag inte på när jag anmälde mig." "En mycket bra utbildning. Bra balans mellan teori/ praktik. Realistiska krav/mål. Mycket engagerade lärare som kompletterade varandra på ett mycket bra sätt! STORT TACK!"

Marie-Louice Wallin

Marie-Louice Wallin är certifierad ICF Coach. Hon har länge intresserat sig för människor, relationer och hälsa. Hennes egna erfarenheter och upplevelser av livet har varit en drivkraft till att lära sig att förstå och själv kunna påverka sin hälsa, utveckla sig själv och sina relationer.

I grunden är Marie-Louice utbildad förskollärare och pedagogik, kreativitet och lärande har varit ett tema i hennes liv. Hon har arbetat med friskvård och personligt ledarskap i över 20 år och brinner för att hjälpa människor att växa. Genom åren har hon fått förtroendet och glädjen att följa många människors resa mot ökat välbefinnande genom att utforska de outnyttjade potentialerna som finns inom var och en, såväl privat som yrkesmässigt. 

"Det är med glädje, stolthet och inspiration jag delar med mig av min kunskap och mina erfarenheter, vilka 2009 tog formen av en egen coachutbildning, i det egna företaget Coaching- Heart to Heart. Våren 2011 kvalitetsgranskades och godkändes coachutbildningen av ICF (International Coach Federation). Nu har företaget bytt namn och heter numera Novus Coachutbildning."

www.novus-coachutbildning.se 

Marie-Louice Wallin

Har du frågor?

Kontakta Kundtjänst i Stockholm

direkt@folkuniversitetet.se

Tid
22 okt 2020 - 05 feb 2021
To 09:00 - 16:45
Fr 09:00 - 16:45
Fr 09:00 - 16:00
Tillfällen
9
Studietimmar
90
Kurs-ID
1082296
Pris
25775 kr