Diplomerad Coach, Distans Live

Plats Distans

Vill du arbeta som professionell coach eller använda coachning i din yrkesroll? Vår coachutbildning uppfyller utbildningskraven vid ansökan om internationell certifiering hos ICF. Max 12 deltagare per grupp.

Boka kursen nu

Kostnadsfri prova på-föreläsning - se länk längst ned

Coaching används för personlig utveckling och förändringsarbete, individuellt och inom grupper och organisationer. Alla som på något sätt arbetar med människor och vill ha kvalitet i kommunikationen och öka sin förmåga att hantera och skapa förändringar har nytta av coaching, både i arbetslivet och privat.

Coaching är också ett värdefullt verktyg för dagens chefer och ledare i att möta nya utmaningar i ledarskapet, och att kunna stödja medarbetarnas yrkesmässiga och personliga utveckling.

Denna utbildning är ett samarbete mellan Folkuniversitetet och företaget Novus, som är utbildningsansvariga och har godkännande för utbildningen från ICF, International Coaching Federation. Utbildningen uppfyller utbildningskraven vid ansökan om internationell certifiering hos ICF (ACC-nivå).

Målgrupper

Utbildningen passar dig som vill arbeta som professionell coach eller använda coachning i din yrkesroll, exempelvis som ledare, chef, personalansvarig, säljare, lärare, psykolog, socionom, alternativterapeut, eller hälso- och sjukvårdspersonal.

Mål

Utbildningens mål är att ge dig teoretiska kunskaper och praktisk träning för att arbeta med coachning på ett professionellt och kvalitetssäkert sätt.

Förkunskaper

Svenska i tal och skrift, motsvarande godkänt i Svenska/Svenska som andraspråk kurs A och B, eller att ha uppnått nivå B2 på Europarådets nivåskala (GERS).

Innehåll

Teoretiska delar återföljs av praktiska övningar och färdighetsträning i coachning.

Grunden
-Coachingens historia, filosof och värdegrund.
-Etiska frågeställningar och ett professionellt förhållningssätt.
-Att skapa en relation med klienten.
-Att skapa, upprätthålla och reparera förtroende.
-Tydlighet och närvaro.

Effektiv kommunikation
-Att lyssna aktivt, skapa motivation och ställa kraftfulla och utvecklande frågor är fundament inom coachning. Frågorna ger klienten nya perspektiv och öppnar för utveckling.
-Att lämna sin trygghetszon.
-Att skapa kommunikation med kvalitet.

Utveckling och förändring
-Att stödja en utvecklingsprocess och hållbar förändring.

Nya perspektiv, nytt lärande och nytt agerande
-Att hålla fokus på det viktiga i coachingprocessen, nämligen att skapa medvetenhet i en direkt kommunikation här och nu och uppmuntra klienten till agerande och eget ansvar.
-Att utforma handlingar, planer och mål – coachens kärnverktyg för att föra utvecklingen framåt.
-Att hantera såväl framgång som motgång i utvecklingsprocessen.

Diplomering

I slutet av utbildningen genomför deltagaren ett diplomarbete, där deltagaren sammanfattar teori, metoder och verktyg som ingått i utbildningen.

Tider

Utbildningen är nio heldagar fördelade på fyra tvådagarsblock och ett endagsblock. Kurstiderna är 09:00-16:45 (sista dagen till 16:00). Totalt ingår 90 studietimmar (a 45 minuter) vilket motsvarar 67,5 klocktimmar, varav 60 är lärarledd undervisning och 7,5 obligatorisk extern coachning.

Kursdatum

torsdag-fredag 27-28 januari
torsdag-fredag 17-18 feb
torsdag-fredag 10-11 mars
torsdag-fredag7-8 april
fredag 6/5
Observera att det är viktigt att kunna deltaga på samtliga tillfällen.

Litteratur och material

Digitalt kurskompendium ingår i kursavgiften.

Färdighetsträning

Den praktiska färdighetsträningen i coaching under utbildningen sker genom att deltagarna alternerar mellan att vara coach, klient och observatör vid coachsamtal - för att få flera perspektiv på processen. Coachingen behandlar verkliga ämnen som är angelägna för den coachade, så det är bra att inför utbildningen fundera över områden (yrkesmässigt eller privat) du vill utveckla eller förändra. Upplägget ger även deltagare möjlighet till personlig utveckling.

Hemuppgifter

Mellan kursblocken arbetar du med praktisk färdighetsträning i coaching (du ansvarar själv för att hitta personer att praktisera med) samt skriftliga inlämningsuppgifter.

Intyg och diplom

Intyg och diplom utfärdas efter utbildningens slut förutsatt att hela avgiften är betald och att samtliga inlämningsuppgifter inklusive diplomarbetet är inlämnade och godkända. För att få intyg och diplom måste du även ha deltagit samtliga tillfällen.

Vid frånvaro en dag får du göra kompletterande praktiska och skriftliga uppgifter. Vid frånvaro mer än en dag behöver du kontakta Folkuniversitetet för att göra en överenskommelse om hur att slutföra utbildningen.

Betalning

Vi samarbetar med Walley/Collector Bank kring betallösning och du kan välja mellan att betala hela summan i förväg eller att använda olika alternativ för delbetalning. För mer information kontakta Walley på telefon 010-161 01 00 eller maila till hello@walley.se

Lärare

Våra lärare är ICF-certifierade coacher med egen verksamhet inom coachning och personlig utveckling. De har högskoleutbildning inom pedagogik och kommunikation. Denna utbildning leds av Marie-Louice Wallin - ICF Certifierad Coach (ACC) och Susanne Blomberg - ICF Certifierad Coach (PCC).

Certifiering hos ICF

Efter avslutad utbildning har du möjlighet att ansöka om internationell certifiering hos ICF (ACC-nivå). För certifiering behöver du utöver din grundutbildning (som motsvaras av Diplomerad Coach) även 100 timmar klientcoachning, 10 timmar mentorcoachning, inspelning och transkribering av ett coachsamtal samt bli godkänd på ett kunskapstest via ICF. Läs mer på www.icfsverige.se

Citat från tidigare deltagare

"En otroligt givande utbildning med bra balans mellan teori och praktik i en härlig atmosfär. Kunniga och inspirerade lärare som kompletterar varandra väl, och engagerade kursdeltagare. Jag kan varmt rekommendera kursen till alla som vill arbeta med ett coachande förhållningssätt men även för personlig utveckling."

"Fick ut mycket mer än jag förväntat mig! Fantastiskt resultat!"

"Jag visste att jag skulle gå en coachkurs, men att det också skulle innebära personlig utveckling tänkte jag inte på när jag anmälde mig." "En mycket bra utbildning. Bra balans mellan teori och praktik. Realistiska krav/mål. Mycket engagerade lärare som kompletterade varandra på ett mycket bra sätt! Stort tack!"

Kursledare

Marie-Louice Wallin

Marie-Louice Wallin är certifierad ICF Coach. Hon har länge intresserat sig för människor, relationer och hälsa. Hennes egna erfarenheter och upplevelser av livet har varit en drivkraft till att lära sig att förstå och själv kunna påverka sin hälsa, utveckla sig själv och sina relationer.

I grunden är Marie-Louice utbildad förskollärare och pedagogik, kreativitet och lärande har varit ett tema i hennes liv. Hon har arbetat med friskvård och personligt ledarskap i över 20 år och brinner för att hjälpa människor att växa. Genom åren har hon fått förtroendet och glädjen att följa många människors resa mot ökat välbefinnande genom att utforska de outnyttjade potentialerna som finns inom var och en, såväl privat som yrkesmässigt. 

"Det är med glädje, stolthet och inspiration jag delar med mig av min kunskap och mina erfarenheter, vilka 2009 tog formen av en egen coachutbildning, i det egna företaget Coaching- Heart to Heart. Våren 2011 kvalitetsgranskades och godkändes coachutbildningen av ICF (International Coach Federation). Nu har företaget bytt namn och heter numera Novus Coachutbildning."

www.novus-coachutbildning.se 

Marie-Louice Wallin

Susanne Blomberg

Har du frågor?

Kontakta Kundtjänst i Stockholm

direkt@folkuniversitetet.se

Tid
27 jan 2022
To 09:00 - 16:45
Fr 09:00 - 16:45
Tillfällen
9
Studietimmar
90
Kurs-ID
1112272
Pris
27975 kr