Praktisk arbetsrätt

Plats Södertälje

Det krävs goda insikter och kunskaper i gällande arbetsrätt för att du med personalansvar ska agera korrekt vid förhandlingar, nyanställningar, omplaceringar och uppsägningar.

Boka kursen nu
För att kunna få ut maximalt av kursen bör du ha arbetslivserfarenhet som gör att du kan relatera till kursinnehållet, detta är dock inte ett krav för att gå kursen.

Mål


Målet är att du ska få goda arbetsrättsliga kunskaper för:

  • att tillämpa regler och avtal vid anställning och uppsägning
  • att agera korrekt i arbetsrättsliga frågor
  • om MBL, LAS och kollektivavtalslagen, parternas rättigheter och skyldigheter
  • att vara orienterad om arbetsrättens innehåll och betydelse

Innehåll

  • Lagen om anställningsskydd/Anställningsskyddslagen/LAS
  • Medbestämmandelagen/MBL
  • Kollektivavtalslagen
  • Arbetsmiljölagstiftning
  • Nya Diskrimineringslagen
  • Ledighetslagar

Gruppstorlek

Antalet deltagare är begränsat till 15 personer.

Litteratur och material

Kurslitteratur meddelas vid första kurstillfället. Litteraturen ingår inte i kursavgiften och är inte obligatorisk utan valfri. Den är dock ett värdefullt komplement till kursinnehållet.

Intyg

Intyg utfärdas efter utbildningens slut för de deltagare som varit närvarande minst 75% av tiden och förutsatt att hela avgiften är betald.

Övrigt

För att förebygga spridningen av covid-19 anpassar vi antalet deltagare så att det går att hålla avstånd i undervisningssalen. Det finns goda möjligheter till handtvätt med tvål. Det är allas ansvar att hindra spridningen av smitta och vi förutsätter att du som går en kurs hos oss visar hänsyn och inte utsätter andra för risk.

Jörgen Johansson

Jörgen Johansson är utbildad på Uppsala universitet inom HR och har över 25 års erfarenhet av ett brett och djupt HR-arbete.

 I sitt arbete som HR-chef (bland annat tio år som HR-chef inom Fora AB, ägt av Svenskt Näringsliv och LO) har han genomgående praktiserat arbetsrätt som det verktyg det är i det moderna HR-arbetet.

Jörgen har arbetet mycket med förändringsledning och vad det för med sin inom HR-arbetet och inte minst de konsekvenser förändringar medför inom den praktiska arbetsrätten i en organisation.

Jörgen Johansson

Har du frågor?

Kontakta Kundtjänst i Södertälje

info.sodertalje@folkuniversitetet.se

Tid
12 okt 2020 - 13 okt 2020
Må 09:00 - 16:00
Ti 09:00 - 16:00
Tillfällen
2
Plats
Storgatan 3, 15172 Södertälje
Visa på karta
Studietimmar
18
Kurs-ID
1075860
Pris
3950 kr