Diplomerad HR- koordinator

Plats Södertälje

Den här utbildningen ger dig de kunskaper du behöver för att arbeta som HR-koordinator idag. Du får kunskaper om bland annat arbetsrätt, kompetensbaserad rekrytering, samtalsmetodik och arbetsmiljöfrågor.

Boka kursen nu

Målgrupp
För dig som arbetar eller ska börja arbeta med personalfrågor och vill lära dig mer. Du vill fördjupa dig inom arbetsrätt och kunna ansvara för olika typer av förhandlingar. Om du redan har ett annat arbete kan mer kunskap på området öppna för nya karriärmöjligheter.

Kursinnehåll:


Du lär dig hela HRs årshjul, logiken mellan de olika delarna av HRs arbete samt får grundläggande praktiskt tillämpbara kunskaper i rekrytering, arbetsrätt, förhandlingar med mera. Du tränar på att tolka och tillämpa regler och avtal inom personalområdet. Du får en bra bild av vilka typer av personalfrågor som du väntas möta i det dagliga arbetet på en HR-avdelning. Efter utbildningen kan du arbeta som HR-koordinator på en större HR-avdelning eller sköta HR-frågor själv på ett mindre företag.

Kursinnehåll

 • HR-rollernas historik och sammanhang samt deras funktion i det operativa och strategiska perspektivet
 • Rekrytering och bemanning
 • Nya medarbetares pre-boarding, on-boarding samt introduktion
 • Employer branding
 • Rekryteringstjänster och upphandling
 • Organisationsteori och gruppdynamik
 • Kompetensförsörjning och medarbetarutveckling
 • HR-system och digitalisering av HR
 • Ledarskap och medarbetarskap
 • Kommunikation på arbetsplatsen
 • Lönebildning
 • Personalekonomi och ekonomisk terminologi
 • Arbetsrätt och arbetsmiljö
 • Mångfald, jämställdhet och policyarbete
 • Omställning och avveckling
 • Kursavslutning och diplomering

Gruppstorlek

Antalet deltagare är begränsat till 12 personer.

Litteratur och material

Mer information om eventuellt kursmaterial kommer i kallelsen. Folkuniversitetet förbehåller sig rätten att ändra vilket material/kurslitteratur som ska användas under kursen. Allt material bekostas av deltagaren.

Upplägg

Vi varvar teoretiska genomgångar med praktisk träning. För att bli diplomerad krävs att man har minst 75 % närvaro samt godkänt resultat på diplomeringsuppgifterna under utbildningens gång.OBS: vissa datum för diplomkursen kan förläggas på andra dagar än just tisdagar efter dialog med kursledare och deltagare.

Kursledare

Kristofer Palmblad

Har du frågor?

Kontakta Kundtjänst i Södertälje

info.sodertalje@folkuniversitetet.se

Tid
31 jan 2023
Ti 09:00 - 16:00
Tillfällen
12
Plats
Storgatan 3, 15172 Södertälje
Visa på karta
Studietimmar
96
Kurs-ID
1141745
Pris
22000 kr