Praktisk arbetsrätt

Plats Eskilstuna

Det krävs goda insikter och kunskaper i gällande arbetsrätt för att du med personalansvar ska agera korrekt vid förhandlingar, nyanställningar, omplaceringar och uppsägningar.

Boka kursen nu
För att kunna få ut maximalt av kursen bör du ha arbetslivserfarenhet som gör att du kan relatera till kursinnehållet, detta är dock inte ett krav för att gå kursen.

Mål


Målet är att du ska få goda arbetsrättsliga kunskaper för:

  • att tillämpa regler och avtal vid anställning och uppsägning
  • att agera korrekt i arbetsrättsliga frågor
  • om MBL, LAS och parternas rättigheter och skyldigheter
  • att vara orienterad om arbetsrättens innehåll och betydelse

Innehåll

  • Lagen om anställningsskydd/Anställningsskyddslagen/LAS
  • Medbestämmandelagen/MBL
  • Arbetsmiljölagstiftning
  • Nya Diskrimineringslagen
  • Ledighetslagar

Gruppstorlek

Antalet deltagare är begränsat till 15 personer.

Litteratur och material

Läraren ger dig tips om användbar referenslitteratur under kursens gång, Litteraturen ingår inte i kursavgiften - vi rekommenderar att ni köper in Arbetsrätt 2021, ISBN: 9789188121349.

Intyg

Intyg utfärdas efter utbildningens slut för de deltagare som varit närvarande minst 75% av tiden och förutsatt att hela avgiften är betald.

Övrigt

För att förebygga spridningen av covid-19 anpassar vi antalet deltagare så att det går att hålla avstånd i undervisningssalen. Det finns goda möjligheter till handtvätt med tvål. Det är allas ansvar att hindra spridningen av smitta och vi förutsätter att du som går en kurs hos oss visar hänsyn och inte utsätter andra för risk.

Kursledare

Kristofer Palmblad

Har du frågor?

Kontakta Kundtjänst i Södertälje

info.sodertalje@folkuniversitetet.se

Tid
08 nov 2021 - 09 nov 2021
Må 09:00 - 16:00
Ti 09:00 - 16:00
Tillfällen
2
Studietimmar
18
Kurs-ID
1104522
Pris
3750 kr