Arbetsrätt Distans Live

Plats Distans

En distanskurs för dig som behöver få kunskap och verktyg inom arbetsrätt för att hantera personalärenden, förhandlingar och organisationsärenden. Kursen ges helt online i Zoom.

Boka nu

Har du personalansvar och vill agera rätt vid förhandlingar, nyanställningar, omplaceringar och uppsägningar? Denna kurs ger dig förståelse och kännedom om praktisk arbetsrätt.
Du lär dig att hantera arbetsrättsliga frågor korrekt och att tillämpa de regler och avtal som gäller. Det innebär att vi också behandlar ledighetslagstiftning, frågor kring löneavtal och strategisk lönesättning samt hur vi arbetar med mångfaldsfrågor utifrån arbetsmiljöföreskrifter och diskrimineringslag.

Kursinnehåll

 • Den svenska modellen, arbetsmarknadens parter, kollektivavtal
 • Anställningsavtal och anställningsformer
 • Lönebildning och lönesättning, utvecklings- och lönesamtal
 • Organisationsförändring: förhandlingsprocess och uppsägning pga arbetsbrist
 • Förhandling i teori och praktik
 • Uppsägning av personliga skäl
 • Arbetstid och ledighet
 • Mångfaldsfrågor, diskriminering

Mål

Kursen ger dig god inblick i arbetsrätt och gällande lagstiftning samt kunskaper för att kunna hantera och tillämpa gällande regler och avtal vid anställning och uppsägning. Efter kursen ska du ha kunskaper om hur du agerar på rätt sätt i arbetsrättsliga frågor och om MBL och LAS såväl som om parternas rättigheter och skyldigheter

Målgrupp

För dig som behöver kunskap och verktyg för att hantera personalfrågor och anställningar eller annars har ett intresse för arbetsrätt och anknytande ämnen. Du är medarbetare, ledare eller chef med eller utan formellt personalansvar.

Arbetssätt

Teoretiska genomgångar varvas med case-arbete. Detta innebär att vi under kursen kommer att arbeta med verklighetsbaserade fall, där deltagarna diskuterar problemområden och föreslår lösningar.

Kursen är helt online. För att delta behöver du tillgång till dator med kamera, mikrofon och högtalare samt internetuppkoppling. Inga speciella program behövs. Du deltar i kursen på angiven dag och tid.

Förkunskapskrav

Inga förkunskaper krävs men det är en fördel om du har arbetslivserfarenhet som gör att du kan relatera till kursinnehållet.

Studiematerial/Litteratur

Arbetsrätt 2023 (Åhnbergs förlag) och Arbetsrätt i praktiken, Viklund/Wästfelt.
Litteraturen ingår inte i kursavgiften och är inte obligatorisk utan valfri. Den är dock ett värdefullt komplement till kursinnehållet.

Kursintyg

Intyg utfärdas efter utbildningens slut för de deltagare som önskar det och som har varit närvarande minst 75% av tiden och förutsatt att hela kursavgiften är betald.

Behöver du ett annat upplägg? Hör av dig! Vi tar fram skräddarsydda lösningar för alla typer av undervisning.

Du når oss på:
046-19 77 00
kurser.syd@folkuniversitetet.se

 

Kursledare

Linda Inderdahl

Linda Inderdahl har med sin långa bakgrund inom arbetsrätten erfarenheter som sträcker sig över både den privata och den offentliga sektorn samt även EU-rätten

Att få undervisa och dela med mig av mina erfarenheter av arbetsrätten både gällande de praktiska samt teoretiska delarna är en glädje.

Att tillsammans resonera, vrida och vända på olika problemställningar sedan gemensamt komma fram till lösningar är en utvecklande resa för samtliga då det alltid kommer fram intressanta och nya infallsvinklar.

Linda Inderdahl

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet i Malmö

regionsyd@folkuniversitetet.se

Kursperiod
28 sep 2023 - 26 okt 2023
Torsdag
Antal tillfällen
5
Första tillfället
tor 28 sep 2023 kl 17:30-20:30
 • tor 5 okt 2023 kl 17:30 - 20:30
 • tor 12 okt 2023 kl 17:30 - 20:30
 • tor 19 okt 2023 kl 17:30 - 20:30
 • tor 26 okt 2023 kl 17:30 - 20:30
Studietimmar
20
Kurs-ID
403250
Pris
5395 kr