Skolsäkerhetssamordnare

Plats Uppsala

En högaktuell utbildning vars mål är att höja skolors kompetens och handlingsberedskap i säkerhetsfrågor.

Anmäl senast 2022-03-07

Skolsäkerhet

Arbetet med skolors säkerhet och krisberedskap handlar i grunden om att ringa in säkerhetsriskerna, förebygga dem och följa upp att åtgärderna fungerar som det var tänkt. Gång på gång. Säkerhetsarbete blir aldrig färdigt utan måste pågå hela tiden. Arbetet blir framgångsrik först när det sker systematiskt och är en del av skolans ordinarie verksamhet.

Utbildningens mål

Efter fullföljd utbildning har du grundläggande kunskap och praktisk förståelse för hur skolors systematiska säkerhetsarbete bör ledas och samordnas effektivt och målinriktat.

För dig som

En grundläggande utbildning för dig som är skolpersonal och har ansvar för säkerhetsfrågor och krisberedskap.

Säkerhetsakademien

Säkerhetsakademien har sedan slutet av 1980-talet arbetat med utbildningar för företag, förvaltningar, organisationer och privatpersoner inom område ”personlig säkerhet”.

Idag har Säkerhetsakademien ramavtal och kontrakt med ett flertal av Sveriges kommuner och landsting samt flera nationella och internationella företag av seende utbildningar och konsultation. SSK står för Seriositet, Säkerhet och Kvalitet vilka är ledorden som präglar verksamheten.

Säkerhetsakademien är beläget i Uppsala men har verksamhet över hela landet.

Kontakta oss för mer information och intresseanmälan

Har du frågor?

Kontakta Tania Brown

tania.brown@folkuniversitetet.se

Tid
22 mar 2022
Tillfällen
6
Studietimmar
40
Kurs-ID
1014658
Pris
24500 kr