Grundläggande Miljöutbildning

Plats Region Syd

En kurs för dig som är anställd på Folkuniversitetet Region syd.

Boka nu

En viktig förutsättning för att arbetet med ISO 14001 ska bli framgångsrikt är att alla medarbetare har grundläggande kunskaper om miljön och hur verksamheten påverkar miljön. Därför får du nu möjligheten att lära dig mer om Folkuniversitetets miljöpåverkan och hur vi som organisation arbetar med att förbättra vårt miljöarbete.


Mål

Kursen ger dig förståelse för miljöfrågor av global och lokal karaktär och hur detta berör dig i ditt arbete. Du får kunskap om organisationen du arbetar i och dess miljöpåverkan, betydande miljöaspekter, miljöpolicy och rutiner samt det viktigaste om miljöledningsstandarden ISO 14001. Kursen ger också bakgrunden till miljöproblemen globalt, varför de uppstår och vad man praktiskt kan göra för att förebygga dem.


Innehåll och arbetssätt

  • Vad alla medarbetare behöver känna till om ISO 14001 –- syfte, struktur, mål, handlingsplaner och praktisk tillämpning av standarden, inkl. Folkuniversitetets miljöarbete
  • Genomgång av certifieringsprocessen.
  • Grundläggande om miljöproblem och vad man kan göra för att förebygga dem.
  • Hållbar utveckling, resursanvändning och ekologiska fotavtryck.
  • Aktuella miljöhot - orsak och effekt.
  • Miljötrender och grundläggande krav i miljölagstiftningen.


Målgrupp

Anställda på Folkuniversitetet. Obligatorisk för alla tillsvidareanställda samt visstidsanställningar som sträcker sig över mer än 6 månader.


Anmälan, datum och tid

Du bokar dig på kursen här på sidan. HR administrerar utbildningen och sänder ut kallelse och inloggning/kursnyckel så snart vi registerat din anmälan. Vid rekrytering informerar närmaste chef att grundläggande miljöutbildning ska genomföras inom sex månader från anställningens start. HR sköter uppföljning och registrering av genomförd utbildning.


Arbetssätt

Kursen läses på distans via webben (Moodle). Varje teoriavsnitt avslutas med ett test av dina kunskaper. Efter registrering på kursen i Moodle har du 60 dagar på dig att göra klart kursen. Du läser den i din egen takt och den totala tiden du behöver lägga ned är beräknad till ca 3-4 tim. Kursen får genomföras under arbetstid.

 

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet i Lund

regionsyd@folkuniversitetet.se

Antal tillfällen
1
Första tillfället
kl -
Studietimmar
4
Kurs-ID
401385
Pris
0 kr