Diplomerad hållbarhetsrevisor

Plats Distans

Genom denna utbildning skaffar du dig färdigheter för att granska och utvärdera hållbarhetsprocesser inom företaget.

Boka kursen nu

Målgrupp

Den här utbildningen vänder sig till dig som nu känner att du vill komma vidare i din karriär. Du vill få kunskap och förståelse att kunna påvisa fördelar med att hållbarhetsredovisa, samt att projektleda och driva arbetet med hållbarhetsredovisningen.

Kursinnehåll och mål

Kursens syfte är att ge kunskap om de lagkrav och riktlinjer som ligger till grund för hållbarhetsredovisning, samt de verktyg och processer som styr strategiskt hållbarhetsarbete.

Efter avslutad utbildning ska du bland annat ha kunskap om och färdighet i:

  • Redovisa och redogöra för företagets globala mål i hållbarhetsredovisningen
  • Implementera en intressedialog och väsentlighetsanalys i hållbarhetsredovisningen
  • Analysera och förstå behovet av förändringsarbete i en organisation
  • Anpassa och utveckla din egen ledarskapsstil, samt identifiera lämpliga projektledningsmodeller och tillämpa dem i olika situationer i sitt ledarskap
  • Granska och utvärdera processerna i projektet
  • Identifiera olika ledarskapsstilar och definiera din egen ledarskapsstil
  • Projektleda och utveckla en mindre personalgrupp
  • Omvärldsbevakning

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet i Uppsala

info.uppsala@folkuniversitetet.se

Tid
03 nov 2021 - 20 feb 2022
On 18:00 - 21:15
Sö 14:00 - 17:15
Tillfällen
24
Studietimmar
96
Kurs-ID
1112865
Pris
19500 kr