Fairtrade

Folkuniversitetet Region Mitt är medlemmar i Fairtrade Sverige.

Bomullsodlare, Fairtrade

Fairtrade fokuserar på människor som är sysselsatta inom jordbruket, vilket är ungefär en fjärdedel av världens arbetande befolkning. Det handlar om de människor som odlar och producerar de varor som vi dagligen konsumerar, såsom kaffe, bananer, vin och bomullen i våra kläder.

Fairtradeorganisationen jobbar för en schystare hantering av hela odlingsprocessen och har satt upp en rad sociala, ekonomiska och miljömässiga krav.