"Att lära sig ett språk kräver – och samtidigt skapar – en förståelse för en föränderlig kultur"

Folkuniversitetet har lång erfarenhet av undervisning i svenska. Vi erbjuder kurser i både allmän svenska och specialkurser för dig som behöver språket i arbetet

Fredrik Vågberg berättar

Fredrik Vågberg är legitimerad ämneslärare i svenska och svenska som andra språk och arbetar på Folkuniversitetet i Umeå.

-Syftet med våra kurser är att hjälpa deltagarna att nå så långt som möjligt i sin språkutveckling, med utgångspunkt i deras nuvarande nivå, behov och förutsättningar. Vi lägger därför stor vikt vid att forma kursinnehåll som är direkt kopplat till deltagarnas yrkesverksamhet, och att identifiera deltagarnas språkkunskaper för att hjälpa dem att nå deras nästa nivå. Med det arbetssättet kan vi på ett väldigt konkret sätt hjälpa våra deltagare att lyfta sin språkkompetens, berättar Fredrik Vågberg

Deltagarna som Fredrik möter är ofta väl medvetna om vilka aspekter av det svenska språket som är utmanande för dem och som de vill ha hjälp med. - Det skapar ett fint och öppet arbetsklimat där jag som lärare får ta del av och bemöta deras frågor, tagna ur vardagen eller yrkeslivet, och bidra med kunskaper för att ringa in de områden som jag vet att de behöver utvecklas inom säger Fredrik.

En annan viktig och ofta mycket underhållande del av språkundervisningen är kopplingen mellan språket och samhället. Att lära sig ett språk kräver – och samtidigt skapar – en förståelse för en föränderlig kultur, som därtill tolkas i ljuset av deltagarnas tidigare språkliga och kulturella kunskaper och erfarenheter. - Det är otroligt givande att få väcka frågor och bidra till samtal som inte sällan leder till nya perspektiv och insikter. förklarar Fredrik. 

Vad gör det med en människa att behärska ett språk?

- Ett av de roligaste tillfällena att vara lärare är när jag tillsammans med deltagare kan se och reflektera över den språkliga utveckling som de har genomgått under utbildningen. Det kan gälla rent mätbara förmågor som ökad läsförståelse eller förmåga att uttrycka sig, men även ett större självförtroende och insikt om att man faktiskt kan lära sig och utvecklas, oavsett när man börjar. Att utöka den språkliga kompetensen är berikande, både i yrkeslivet och för den enskilde språkanvändaren, avslutar Fredrik Vågberg.