Folkuniversitetet på campus

Samla din förening eller vänner och engagera er i ett ämne som ni har gemensamt, ordna en träff eller kanske dags att utveckla er förening? Vi hjälper dig att förverkliga din vision.

Studenter på universitet som samtalar

Sedan 2012 har Folkuniversitetet på campus varit en positiv kraft för ökat engagemang av studenter och studentföreningar. Vi organiserar utbildningar i föreningskunskap, arrangerar föreläsningar och workshops samt bistår en mängd föreningar och fria grupper med vår kunskap inom folkbildningen.

Att engagera sin förening eller sin fria grupp i folkbildningen och inleda samarbete med Folkuniversitetet är att skaffa sig en ny resurs för organisering, kompetensutveckling, administrativ hjälp, marknadsföring samt för att bredda sitt kontaktnät. Genom att organisera sitt arbete i studiecirkelform når man enklare en demokratisering av kunskapen och kan bättre nyttja alla resurser som medlemmarna bidrar med.

Folkuniversitetet på campus vill vara katalysatorn för bra idéer. Med vår kompetens och expertis kan dina tankar gå från ord till handling och från idé till en verklig rörelse.

Studiecirkeln
En studiecirkel är den premierade formen av organisering inom folkbildningen. I en studiecirkel samlas personer med ett gemensamt intresse (exempelvis en förening, en teatergrupp eller en bokcirkel) med syftet att utveckla sin kunskapsnivå inom ett givet område. Cirkelformen underlättar allas lika värde och främjar delandet av kunskap mellan alla deltagare under ledning av en cirkelledare. Folkuniversitetet stödjer alla sina studiecirklar på individuell basis, för att just den gruppen- eller föreningen skall kunna utvecklas. Vi vill vara en stötta som bidrar till att cirkeldeltagarna utvecklas och att gruppen når sin fulla potential.

Kontakta oss
Vill du veta mer om samarbeten med Folkuniversitetet på campus är du välkommen att kontakta Staffan Ålander på 090-71 14 62 eller staffan.alander@folkuniversitetet.se

""

5183 resultat

5183 resultat