Därför är det bra att veta hur AI fungerar

Senast ändrad

AI, eller Artificiell Intelligens, har kommit för att stanna och påverkar våra liv mer och mer. Det menar Peter Vesterberg, civilingenjör och involverad i AI sedan 2003. I vår leder han distanskursen AI med självlärande algoritmer på Folkuniversitetet.

Kursledaren Peter Vestberg omgiven av en grönskande allé

– Även om man inte rent praktiskt jobbar med AI så kommer våra liv i allt högre grad att påverkas av teknologin. Därför är det bra att förstå hur AI fungerar, säger Peter Vesterberg, som grundat AI-företaget Stella Polaris.


Varför ska man gå en kurs i Artificiell Intelligens?
– AI ligger till grund för många avgörande beslut som påverkar våra liv, vilket gör att AI kommer att diktera vår tillvaro alltmer. Det rör sig om allt ifrån att bli godkänd vid en låneansökan till att avgöra om vi får jobbet vi har sökt eller vilken partner vi kommer att träffa. Den som förstår mer av AI kommer att ha en konkurrensfördel för att kunna hantera den i sitt arbete, oavsett om man jobbar i offentlig sektor, i ett stort företag eller på ett startupföretag.

Vad är AI och vad används den till?
– AI är en samling av olika metoder med det gemensamma målet att simulera en eller flera av människans intellektuella förmågor. Den mänskliga intelligensen används för att förbättra våra möjligheter att lösa olika typer av utmaningar vi möter i vår miljö. Det kan till exempel handla om att kontrollera våra muskler och tolka våra sinnesuttryck, men också de ”högre” funktionerna som är nödvändiga för att bemästra språk, ackumulera kunskap, resonera samt planera för framtiden. De intellektuella förmågor som vi vill simulera med AI kan sedan användas för olika ändamål. Exempel på områden där vi redan har gjort stora framsteg är att översätta texter, diagnostisera sjukdomar, ta fram nya mediciner, rekommendera produkter, skriva låtar, måla konstverk – och att söka på internet.

Vem vänder sig kursen till?
– Till alla som vill få en djupare förståelse för AI och hur den tillämpas, exempelvis projektledare, projektdeltagare, produktägare, affärsutvecklare och intra- eller entreprenörer. Efter kursen har man en bra grund för att kunna delta i projekt som innefattar AI eller för att utvärdera om tekniken är lämplig att införa i sin organisation eller inte.

Vad gör ni på kursen?
– Under kursen kommer vi att fördjupa oss i teorin bakom AI och diskutera de utmaningar som uppstår när den ska tillämpas. I teoridelen går vi igenom definitioner och de olika typerna av AI som finns, vilka förutsättningar som krävs och vilken potential en specifik AI-lösning kan möjliggöra. Vi går också igenom hur man utvärderar AI-lösningar, vilka kompetenser och verktyg som behövs och hur själva arbetsprocessen ser ut; det kan vara allt ifrån att identifiera områden som är lämpliga för AI till implementering av den färdiga lösningen. Dessutom kommer vi att gå igenom hur man bygger mer transparanta och robusta AI-system, något som är viktigt för att de inte ska kunna hackas. Slutligen kommer deltagarna att prova på att träna på självlärande algoritmer i programmeringsspråket Python.

Vill du avslöja någon godbit man kommer lära sig på kursen?
– Det finns flera saker jag ser fram emot att lära kursdeltagarna och som jag hoppas kan hjälpa till att avdramatisera begreppet och att förstå vilka förväntningar man kan ha på AI i dagsläget. Något som jag tror kommer vara särskilt uppskattat är att man kommer att få lära sig hur man på ett fåtal rader kod kan skapa ett program som på egen hand kan dra slutsatser av tidigare erfarenheter.

Hur kommer det sig att du fastnade för just AI?
– Intresset började redan när jag var 8 år och tittade på science fiction-filmer med robotar som var byggda för att efterlikna människor. När jag sedan började studera vid KTH så blev jag inspirerad av hur man försökte bygga intelligenta system genom att inspireras av hur den mänskliga hjärnan fungerade. Mitt examensarbete handlade om hur man kan använda en datormodell av luktsinnet för att bygga system med associativa minnen.

Vad ser du för fördelar med att använda AI i arbetslivet?
– Fördelarna med att använda AI i arbetslivet är att man kan få ut mer av all den information som vi har tillgång till. Det kan hjälpa oss att fatta bättre beslut och även att ta fram nya lösningar, baserade på den samlade erfarenheten av många människor.

Ser du några risker med AI?
– Under de närmaste åren kommer en av de största riskerna med AI vara alla de investeringar som görs på området men som saknar de rätta förutsättningarna för att lyckas. Detta skulle kunna leda till en avtagande tilltro och minskad investeringstakt.
Sedan är det ju allmänt känt att många arbetsuppgifter automatiseras genom AI och leder till en mindre efterfrågan på att få dessa uppgifter utförda av människor. Samtidigt kommer AI att skapa nya jobb, men dessa kommer ofta kräva andra typer av kompetenser än de gamla jobben. Många kommer därför att behöva omskola sig för att hålla sig konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden.

– En ytterligare farhåga som vi redan har sett resultatet av är hur AI kan användas för att forma och förstärka olika politiska strömningar. AI inom sociala media kan användas och skapa så kallade filterbubblor och identifiera vilka personer som skulle vara lättast att påverka med riktade budskap.

– På lite längre sikt kommer AI att börja tillämpas i allt högre grad inom vapenindustrin med en kraftigt ökad effektivitet och anonymisering (till exempel intelligenta drönare). Här finns risken att det blir en ny kapprustning om att ta fram fler effektiva metoder för att föra krig.

– Slutligen så kommer AI, oavsett industri, att används i allt fler kritiska beslut. Om vi inte bygger dessa beslutsystem för AI på rätt sätt så tappar vi transparensen och systemen kan bli mer känsliga för att hackas.

Boka din plats på Peters kurs

Kort om Peter Vesterberg
Peter Vesterberg är grundare till företaget Stella Polaris som hjälper andra företag att utvärdera sina AI-lösningar. Peter inledde sin karriär inom AI redan 2003, då han under sin civilingenjörsutbildning vid KTH började studera maskininlärning. Sedan dess har han följt området med stort intresse.