Livsviktigt släppa fram nya idéer

Senast ändrad

Att tillåta förändringar och släppa fram nya idéer är helt avgörande för att en organisation inte ska stelna. Det menar Lars Bergström, ordförande i Folkuniversitetets Östs styrelse och till vardags professor i teoretisk fysik vid Stockholms universitet. Som hängiven naturvetare är hans förhoppning att folkbildningen på sikt ska ha mer naturvetenskap och teknik på programmet!

Bild för intervju med styrelseordförande Lars Bergström.

Du har disputerat i partikelfysik, jobbat på Sveriges Radio och beforskat ett helt nytt område – berätta!
– Jag disputerade i början av 1980-talet vid KTH på en avhandling om partikelfysik. Sedan arbetade jag på partikelfysikcentret CERN utanför Genève, och därefter fick jag en anställning som forskarassistent vid Stockholms universitet. Efter en kort sejour vid Vetenskapsredaktionen på Sveriges Radio 1987, fick jag medel från Naturvetenskapliga forskningsrådet för att forska kring det nya området astropartikelfysik och kosmologi. Så småningom sökte och fick jag en särskild forskartjänst inom det området som efter befordran så småningom omvandlades till en professur.

Hur har din forskning spridits till den breda allmänheten?
– Förutom forskning och undervisning vid universitetet skrev jag, tillsammans med kollegor, flera böcker om modern fysik, och ingick även i det författarlag som skrev läroböcker i fysik för gymnasiet ("Heureka") på Natur & Kulturs förlag. Många populärvetenskapliga föredrag har det också blivit genom åren, bland annat på Folkuniversitetet.

Beskriv din nuvarande roll i Folkuniversitetets styrelse.
– Som ordförande ansvarar jag för att så långt som möjligt följa hela verksamheten. Eftersom jag är utsedd av Stockholms universitet känner jag också ett särskilt ansvar för att verksamheten håller hög kvalitet och vilar på en fast grund av objektiv kunskap. Som tur är har Folkuniversitetet en mycket kompetent ledning, vilket förstås underlättar styrelsens arbete betydligt.

Vad ser du som din viktigaste uppgift i din roll som ordförande?
– Att vara någon som tillsammans med styrelsen fattar beslut baserade på fakta i de fall då verksamheten behöver förändras. Det är viktigt att få styrelsen att känna att vi alla drar åt samma håll – att få Folkuniversitetets verksamhet att bibehålla sin särart av hög kvalitet och excellens.

Vilka utmaningar ser du för Folkuniversitetets styrelse under de närmaste åren?
– Det är alltid viktigt att tillåta förändringar, att släppa fram nya idéer – och att kanske överge dem om de inte håller. Över huvud taget krävs alltid ständig förnyelse i en organisation som inte ska stelna. Just nu, när detta skrivs, känns det som en utmaning att det parlamentariska läget i Sverige är osäkert. Eftersom många beslut som rör folkbildning innehåller politiska prioriteringar måste vi vara beredda på olika scenarier. Det känns dock tryggt att Folkuniversitetet har en stabil ekonomi för tillfället.

Vilka frågor ligger dig varmast om hjärtat?
– Eftersom jag själv känner en oerhörd fascination inför naturvetenskapen, skulle jag vilja se mer av naturvetenskap och teknik i folkbildningen. Gärna i kombination med en kritisk diskussion om hur samhället i grunden förändras av nya framsteg, som till exempel datorvetenskap och artificiell intelligens.

Vad är ditt intryck av Folkuniversitetet hittills?
– Jag tycker att Folkuniversitetet har klarat sig mycket bra sedan jag gick med i styrelsen 2003. Utmaningar och påfrestningar som har kommit och gått under åren har klarats av galant och jag tycker att det verkar som om Folkuniversitetet nu står starkare än någonsin. Jag ser fram emot min fortsatta tid som ordförande för Folkuniversitetet!

Mer om Lars Bergström
År 2001 invaldes Lars Bergström i Kungliga Vetenskapsakademien och fram till 2015 var han sekreterare i Nobelkommittén för fysik.