Design Thinking får dig att tänka i nya banor

Senast ändrad

Vill du lära dig att tänka mer kreativt och hur man kommer på nya idéer och förverkligar dem? Med hjälp av metoden Design Thinking kan du till exempel utveckla din affärsidé och skapa bättre kundupplevelser men också lösa komplexa problem. – I grund och botten handlar det om att förstå användarens behov på djupet, säger Helena Frisk som undervisar i Design Thinking på Folkuniversitetet.

Helena Frisk undervisar i Design Thinking på Folkuniversitetet

– Design Thinking är en fantastisk metod för att producera kreativa idéer – oavsett område. Processen tillåter stor kreativitet samtidigt som den driver dig mot ett resultat. Den erbjuder verktyg för att tänka i nya banor, att bli handlingsdriven och få större mod inför att omsätta sin kreativitet tillsammans med andra, säger Helena Frisk entusiastiskt.

Varför ska man gå en kurs i Design Thinking?
– Både företag och offentliga organisationer har fått upp ögonen för Design Thinking och använder metoden för att designa bättre tjänster och kunna ta reda på kunders och medborgares behov. Designtänkande kan därför ses som en kompetens som värdesätts allt mer. På mina kurser jobbar vi mycket praktiskt, vilket betyder att deltagaren får en chans att prova på hela processen och förstå hur det hela hänger ihop. Att ha praktisk erfarenhet i bagaget ger trygghet och större självförtroende då du förväntas gå in i designprocesser i arbetslivet.

Vad är Design Thinking?
– Design Thinking är en metod och ett förhållningssätt när det gäller innovation. Anledningen till att Design Thinking har blivit så populärt beror på att processen börjar med att man ska förstå användaren på djupet. Det är utifrån den empatiska förståelsen som vi sedan utvecklar idéer, vilket gör att vi skapar lösningar som får verkligt värde för människor. Genom att vi hela tiden testar, får feedback och bygger om våra prototyper, ökar förutsättningarna för att de lösningar vi utvecklar verkligen fungerar.

Hur är upplägget på dina kurser?
– Just nu har vi enbart onlinekurser. Deltagarna får välja sitt problem eller utmaning att arbeta med. De gör fältstudier och lär sig ta reda på potentiella användares behov. De får också lära sig att idégenerera med hjälp av olika tekniker, bygga prototyper och därefter testa sina lösningar. Det är alltid mycket kreativitet som flödar! Vi ses via Zoom för att diskutera processen.

Vem vänder sig kursen till?
– Mina kurser i Design Thinking vänder sig till alla som är intresserade av kreativa processer, innovation och designtänkande. 

Vad ser du för fördelar med att använda den här metoden?
– Den skapar större kreativt självförtroende hos individen och mer meningsfulla lösningar i världen. De lösningar vi skapar med Design Thinking leder ofta till bra upplevelser för användaren, eftersom vi hela tiden utgår ifrån deras behov. Så vill du skapa bättre kunduppleveser i din tjänst är Design Thinking en utmärkt metod.

Hur använder du själv metoden i ditt liv?
– Att se sina egna idéer som prototyper och sitt förverkligande av idéerna som en läroprocess är en viktig del i Design Thinking. Det synsättet gör att jag inte är rädd för att förverkliga mina idéer och söka upp människor som kan hjälpa mig framåt. Misslyckanden betraktas som ny kunskap – inget annat. Det är oerhört befriande.

Kan alla lära sig Design Thinking?
– Absolut! Är du nyfiken och öppen för att utforska världen är det inga problem.

Slutligen, kan du avslöja någon godbit man kommer lära sig på kursen?
– Jag avslöjar tre godbitar här:
1. Du lär dig att lägga upp en intervju med dina kunder eller användare för att upptäcka olösta behov. Det är alltid spännande att upptäcka hur mycket eller lite man i själva verket lyssnar på andra.

2. Du lär dig att göra en så kallad kundresa, där du kartlägger en kunds upplevelse av en tjänst. Det här är ett jättebra verktyg för att upptäcka var förbättringar måste göras.

3. Du får släppa lös din uppfinningsrikedom när det gäller att visualisera och bygga enkla pappersprototyper.

Kort om Helena Frisk
Helena Frisk är egen företagare och bor i Hälleforsnäs, en liten bruksort i Sörmland. Hon har alltid arbetat med kreativitet som affärsidé, först inom teater och kultur där hon har sin bakgrund, och sedan som konsult och utbildare i innovation med Design Thinking.