Helena Frisk

Undervisar i innovationsutveckling

Helena Frisk är utbildad i innovationsutveckling och Design Thinking på OpenLab i Stockholm.

Helena är konsult och facilitator inom kreativt tänkande, designdrivet entreprenörskap och innovationsutveckling via egna företaget Creosa

Helena Frisk

Helena Frisk


Ring Helena Frisk på 08-789 42 00

Mejla Helena Frisk direkt@folkuniversitetet.se