Anna Friedensberg

Undervisar på utbildningen Diplomerad coach

Anna Friedensberg är ICF-certifierad coach och samtalspedagog.

Hon driver sedan 2007 företaget Livscoaching AF, som arbetar med samtalscoaching för privatpersoner och anställda. De frågeställningar hon valt att fokusera på är stress, relationer, personlig utveckling och existentiella frågor. Företaget erbjuder också prestationsbefriad individuell ledarskapsutveckling till chefer.

Anna har en grundutbildning som Fil.Kand i Media-, och Kommunikationsvetenskap och har haft ett varierande yrkesliv innan hennes egen inre resa ledde in på spåret att arbeta med människor och utveckling. 

"Jag menar verkligen när jag säger att det är ett stort privilegium och ett ständigt lärande att möta människor och få ta del av det viktiga i våra liv. Att se hur vi kan förändra vårt sätt att tänka och agera, bara vi får stanna upp, reflektera och bli stöttade på vägen. Coachutbildningen tar fasta på och lyfter coachingens mjukare aspekter. Något som är betydelsefullt, både för dig som själv kommer att utvecklas med coachingen och för dina framtida coachingsamtal."

Anna Friedensberg

Anna Friedensberg


Ring Anna Friedensberg på 08-789 42 00

Mejla Anna Friedensberg direkt@folkuniversitetet.se