1090847, Att skriva roman och novell, fördjupning jämn vecka