1090839, Att skriva roman och novell, fördjupning eftermiddag