1088967, Att skriva skräck, sci-fi och fantasy, fördjupning