1099204, Författarskolan Distans Live, sommar jämna veckor