1099153, Författarskolan, Distans Live, sommarvecka