Örebro senioruniversitet

Glädje - Kunskap - Gemenskap

Örebro slott

Programmet för hösten

2020-09-04 meddelar Örebro senioruniversitet:

Styrelsen för Örebro Senioruniversitet har den 3 september beslutat ställa in även återstoden av höstprogrammet. Aktiviteter genomförs alltså pga smittorisk inte heller under oktober, november eller december.

Vi hoppas på att istället kunna återkomma med och genomföra ett program för våren 2021.

Med den stora osäkerhet som råder just på grund av covid-19 så är det viktigt att alla går in på Örebro senioruniversitets hemsida för att hålla sig uppdaterade. 

Klicka här för att komma till Örebro senioruniversitets hemsida

Anmälan till studiecirklar sker i första hand på denna sida under respektive cirkel. Om du inte har möjlighet till det, ring 019-760 32 30.

Har du frågor om studiecirklarna, se kontaktperson till respektive studiecirkel. Välkommen!