Örebro senioruniversitet

Glädje - Kunskap - Gemenskap

Örebro slott

Programmet för hösten

Höstens program finns nu att boka. Pandemin ger osäkerhet – behöver ändringar göras så kommer information att finnas på Örebro senioruniversitetets hemsida.

Klicka här för att komma till Örebro senioruniversitets hemsida

Anmälan till studiecirklar sker i första hand på denna sida under respektive cirkel. Om du inte har möjlighet till det, ring 019-760 32 34.

Har du frågor om studiecirklarna, se kontaktperson till respektive studiecirkel. Välkommen!