Örebro senioruniversitet

Glädje - Kunskap - Gemenskap

Örebro slott

Örebro Senioruniversitets styrelse beslutar att med omedelbar verkan ställa in alla aktiviteter inklusive årsmötet från och med måndagen den 16/3 2020 och tom April månads utgång. Nytt beslut angående planerade aktiviteter i maj månad 2020 kommer att tas av styrelsen senast 2020 04 15.

Anmälan till studiecirklar sker i första hand på denna sida under respektive cirkel. Om du inte har möjlighet till det, ring 019-760 32 30.

Klicka här för att komma till Örebro senioruniversitets hemsida

Har du frågor om studiecirklarna, se kontaktperson till respektive studiecirkel. Välkommen!