Centro Cultural Bolivia verkar för det mångkulturella

Senast ändrad

Caporales, Saya Afro Boliviana och La Diablada - det är namnen på några av de olika danser man kan lära sig på bolivianska kulturföreningen Centro Cultural Bolivia i Norrköping. Antonio Valencia var med och grundade föreningen 1986, och har sedan dess arbetat ideellt som cirkelledare i boliviansk och latinamerikansk dans. Föreningen arrangerar också studiecirklar med barnteater, boliviansk matlagning, föreläsningar och seminarier. Folkuniversitetet har varit föreningens samarbetspartner i snart 23 år.

Antonio Valencia från kulturföreningen Centro Cultural Bolivia

Antonio Valencia kom till Sverige från Cochabamba i Bolivia tillsammans med sina föräldrar och sina fyra systrar 1981. Då var han 14 år gammal. Idag är han 53 år, är gift och har fem barn.
Han är förskollärare och har arbetat både på skola och i förskola i snart 26 år. I bolivianska kulturföreningen har han jobbat ideellt i mer än tre decennier.

Redan som nioåring började Antonio med dans. Intresset kom från hans pappa, som var lärare i Bolivia, och mån om att barnen skulle lära sig de traditionella danserna. Antonios intresse för boliviansk dans och kultur har hållit i sig genom livet, och han har under många år dansat både på scen och på olika karnevaler i Bolivia, Sverige, Ryssland, Norge, Danmark och Tyskland.

Du har varit aktiv som cirkelledare på Centro Cultural Bolivia i Norrköping i mer än 30 år. Berätta om er förening!

– Vi är en av Norrköpings mest aktiva kulturföreningar, vilket bland annat har lett till att vi har representerat Norrköping i olika danstävlingar, karnevaler och festivaler. Vi arbetar för att sprida information om den bolivianska kulturen och i synnerhet om den tusenåriga andinska kulturen. Men vi vill också nå ut med aktuell information om Bolivias sociala och ekonomiska förhållanden. Genom att öka kunskapen om olika kulturer kan vi förstå Sveriges mångkulturella situation bättre och kan på så vis motverka främlingsfientlighet.
– Vi arbetar också för att erbjuda bolivianer, som är bosatta i Sverige, tillgång till sin egen kultur. På så sätt kan vi bidra till att stärka deras självförtroende och identitet, vilket hjälper dem att finna sig till rätta i det svenska samhället.

Stor verksamhet för barn och ungdomar
För Centro Cultural Bolivia är det viktigt att en stor del av verksamheten riktar sig till barn och ungdomar. Bland annat arrangerar man studiecirklar med barnteater, bolivianska sagor och boliviansk dans och musik. Och varje söndag kl. 14.00-16.00 har vi radioprogram på spanska på Norrköpings radiokanal 89.0 fm. Då pratar vi mycket om Sverige och tar upp olika teman som har med ungdomar att göra. Till lokalen i stadsdelen Hageby kommer barn och ungdomar från Norrköping som är intresserade av att lära sig boliviansk och latinamerikansk dans.
– Utan samarbetet med Folkuniversitetet hade vi inte kunnat erbjuda ungdomarna den här möjligheten, det har verkligen gjort det lättare för oss att nå den målgruppen, säger Antonio.

Traditionell dans och musik
Föreningens dansrepertoar består av 9 olika bolivianska och latinamerikanska danser. Musiken är traditionell med typiskt indianska och äldre rytmer som spelas med traditionella instrument. Alla dräkter som används är införskaffade i Bolivia.
– Vi dansar olika danser från olika platser i Sydamerika, till exempel dansen Caporales från La Paz, Tobas från Södra Bolivia, La Diablada från Oruro och Cueca Boliviana från Cochabamba – min hemstad! berättar Antonio.

Hur ser samarbetet med Folkuniversitetet ut?
– Samarbetet med Folkuniversitetet är till stor hjälp och betyder mycket för oss på Centro Cultural Bolivia. Vi har en bra kommunikation med de ansvariga på Folkuniversitetet i Norrköping, och vi får det stöd vi behöver för att kunna genomföra de aktiviteter vi planerar i föreningen. Vi har samarbetat med Folkuniversitetet i 23 år nu.

Vad händer under våren, har ni några evenemang på gång?
– Absolut! I april och maj arrangerar vi en boliviansk dansfestival i Göteborg, och sedan blir det karnevaler i Valdemarsvik, Nyköping, Hammarkullen, Arboga, Jönköping och Stockholm. I juli går den bolivianska riksträffen av stapeln i Stockholm. Mycket på gång med andra ord!

Kort om Centro Cultural Bolivia
Den bolivianska kulturföreningen Centro Cultural Bolivia i Norrköping grundades 1986 och är en ideell organisation, som är partipolitiskt och religiöst obunden. Genom bland annat studiecirklar sprider föreningen information om Bolivias kultur, historia och landets aktuella sociala och ekonomiska förhållanden. Folkuniversitetet är en av föreningens samarbetspartners.

Fakta om Bolivia
Bolivia har idag cirka 10 miljoner invånare. Det är ett mångkulturellt samhälle med en rik tradition och historia, och ett land med enorma naturtillgångar och mänskliga resurser. Trots detta lever de flesta bolivianer i social och ekonomisk misär. Den tusenåriga andinska kulturen utgör historisk och kulturell grundval för mer än 5 miljoner indianer bosatta i det andinska området.