Frågor och svar om studiecirklar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi får kring att starta eller driva en studiecirkel.

Frågor och svar om studiecirklar

Hur mycket pengar kan vi få?
Det beror på hur mycket verksamhet ni bedriver, och hur mycket ni träffas.

Får man vara med i flera studiecirklar?
Absolut! Tänk dock på att det finns vissa gränser på HUR mycket folkbildning du kan bedriva i veckan och rapportera.

Kan man vara med i en studiecirkel om man inte har svenskt personnummer?
Ja. Om en deltagare inte är svensk medborgare, går det bra att bara skriva den personens födelsedatum. Dock måste minst tre deltagare i studiecirkeln ha ett svenskt personnummer eller vara medborgare i ett EES-anslutet land.

Vad kan vi få pengar för?
Lokalhyra, förbrukningsmaterial, tryckkostnader, resekostnader, studiebesök, föreläsararvoden och fler saker som ni kan relatera till er verksamhet.

Jag har glömt mitt login, vad ska jag göra?
Ingen fara! Hör av dig till oss - ring, maila eller kom förbi – så löser vi det.

Kan vi ha lokal hos er för vår cirkel?
Absolut! Hör av er till oss med vad ni önskar, så försöker vi lösa det på bästa sätt.

Är det jobbigt att ha studiecirkel?
Nej, det är jättelätt! Ni anmäler och rapporterar cirkeln på nätet - och ni kan till och med göra det i mobilen.

Vi gör ... - går det att ha som studiecirkel?
Antagligen! Hör av er till oss, så hjälper vi er.

Vi är en organisation - kan vi ha studiecirklar?
Antagligen! Hör av er till oss, så hjälper vi er.

Vad måste jag göra som cirkelledare?
Du behöver rapportera hur mycket ni ses, och genomgå en snabb cirkelledarutbildning, samtidigt som du har en ihopknytande roll inom cirkeln.

Vilken typ av lokaler finns hos er?
Vi har klassrum, mötesrum, teater- och danssalar och replokaler!

Vad kan jag ange som studiematerial?
Ange de källor ni använt för lärandet i cirkeln, t ex. tryckt/digital bok eller artikel, videoklipp eller webbsida, mötesprotokoll, projektplan, handbok etc. Ange titel, författare och ev. länk till materialet. Penna, papper eller annan materiel är inte giltiga studiematerial.

Är vår studiecirkel öppen för alla?
Nej, i den här typen av studiecirkel bestämmer ni själva vilka som ska vara med.

Starta studiecirkel