Skräddarsydd utbildning en konkurrensfördel

I en bransch med bristyrken ser HR-chefen Karin Webster hur erbjudandet om skräddarsydd undervisning i svenska ger henne en fördel i rekryteringen. Trygga medarbetare får hon på köpet.

Skräddarsytt för företag med Folkuniversitetet

Karin Webster är HR-chef på AniCura Kalmarsund - ett djursjukhus och fem djurkliniker i Kalmar län. Hon har stort fokus på rekrytering och kompetensförsörjning i en bransch med bristyrken.

Under 2016 började verksamheten därför mer aktivt att titta på rekrytering utomlands. Men för att kunna jobba fullt ut som legitimerad djurskötare eller veterinär i Sverige ställer Jordbruksverket höga krav på den språkliga kompetensen. Karin Webster tog därför kontakt med Folkuniversitetet, som erbjuder skräddarsydda individanpassade utbildningspaket för att medarbetarna snabbt ska lära sig svenska.

– De känner en stor trygghet i att veta att en utbildning väntar på dem här i Sverige. De får dessutom lägga upp utbildningen utifrån sina egna behov och möjligheter, säger Karin Webster.

Redan under medarbetarens första månad på företaget drar utbildningen igång. De flesta studerar i egen takt men några väljer att gå tillsammans. Det finns fördelar med det också, menar Karin Webster. Frågor som rör verksamheten och branschspecifika uttryck diskuteras ofta i en grupp internt.

Att AniCura Kalmarsund erbjuder sina medarbetare skräddarsydd undervisning i svenska leder inte bara till godkännande från Jordbruksverket gällande legitimation. Djurägarna känner också stor trygghet när dialogen med djurskötaren eller veterinären sker på korrekt svenska. Och för deltagarna är erbjudandet om gratis språkundervisning ett stort mervärde när de väljer arbetsgivare. Det kan ibland vara det som avgör om anställningen blir av.

– De är mycket nöjda och har fått väldigt bra kontakt med lärarna. Vårt samarbete med Folkuniversitetet är så flexibelt, vi har aldrig haft problem med något. Vi har verkligen fått ut det vi haft som målsättning, säger Karin Webster.

Läs mer om skräddarsydda utbildningar för företag