Covid-19

Så skapar Folkuniversitetet i Kungsbacka en trygg och säker utbildningsmiljö.

För att förebygga spridningen av covid-19 och för att du som går en kurs eller utbildning hos oss ska få en trygg och säker utbildningsmiljö anpassar vi verksamheten efter Folkhälsomyndighetens föreskrifter och rekommendationer.

Vilka anpassningar gör Folkuniversitetet i Kungsbacka?

  • Under coronapandemin minskar vi antalet deltagare i våra kurser så att det går att hålla ett säkert avstånd i klassrum och gemensamma utrymmen.
  • Avståndet mellan sittplatser i klassrum, café och andra gemensamma utrymmen utökas.
  • Schemaläggningen kan komma att anpassas för att undvika trängsel i entré, trapphus, korridorer och café när kurser börjar och slutar samt under raster.
  • Det finns goda möjligheter till handtvätt med tvål och pappershanddukar.
  • Det finns handsprit i varje klassrum samt på andra lämpliga ställen som i entrén och i caféet.
  • Lokalerna städas minst en gång om dagen, framför allt toaletter och ytor som bordsytor, dörrhandtag och räcken.
  • Lokalerna är tydligt skyltade så att det är enkelt för alla att hålla avstånd.

Om du har varit utomlands

Sedan den 1 juni är du som har rest i EU/EES, Schengenområdet, Storbritannien och vissa andra länder som listas på UD:s webbsida undantagen från rekommendationerna om testning och isolering efter hemkomst.

Har du rest från alla övriga länder kvarstår rekommendationen om testning och isolering i en vecka efter ankomsten, även om du inte har symtom.

Vi uppmanar dig som går en kurs eller utbildning på Folkuniversitetet att följa dessa riktlinjer. Prata med din kursledare om du vill följa din kurs på distans under de sju dagar du undviker kontakter när du har varit utomlands.

Vad gör Folkuniversitetet om det blir nya restriktioner inom utbildningsområdet?

Om myndigheterna inför nya restriktioner för utbildningsområdet är vi beredda att ställa om till distansundervisning så att du kan gå klart din kurs. Estetiska kurser och andra kurser med praktiska moment pausas och återupptas när det är säkert att genomföra undervisningen.

Alla måste ta sitt ansvar

Det är allas ansvar att hindra spridningen av covid-19 och vi förutsätter att du som går en kurs hos oss visar hänsyn och inte utsätter andra för risk.

Kom inte till din kurs om du är det minsta lilla sjuk, håll ett säkert avstånd till andra och tvätta händerna noggrant med tvål och vatten.

Välkommen till Folkuniversitetet!

In English