Stipendium för fri kunskap

Folkuniversitetet i Göteborg utlyser ett stipendium för att främja fri kunskapsbildning. Alla grupper som bedriver studiecirklar i Västra Götalands, Hallands eller Värmlands län är välkomna att söka. Tre stipendier på vardera 10 000 kronor delas ut årligen.

Folkuniversitetets stipendium

Kriterier för stipendiet

  1. Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet, är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning i västra Sverige. Folkbildningstanken – alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap – genomsyrar vår pedagogik, vår organisation och våra värderingar. Vi anser att kunskap förändrar och har ett värde i sig, både för den enskilde och för samhällsutvecklingen i stort. Stipendiets syfte är att stärka och föra vidare denna tradition. Folkuniversitetets stipendium ska gå till grupper som verkar i samma anda och ska uppmuntra, stödja och stimulera fri kunskapsbildning.
  2. Folkuniversitetets stipendium ska gå till grupper som bedriver verksamhet i form av studiecirklar och är verksamma i Västra Götalands, Hallands eller Värmlands län. Gruppernas arbete ska utmärka sig genom att främja fri kunskapsbildning.
  3. Vid många ansökningar prioriteras sökande grupper vars arbete har en tydlig koppling till fri kunskapsbildning med en utåtriktad och samhällsorienterad prägel.
  4. Ansökningar bedöms utifrån kvalitetsnivå samt dess relation till arbetet med att främja fri kunskapsbildning.
  5. Stipendiet ska användas till kostnader som syftar till att utveckla eller stärka gruppens verksamhet. Det får inte användas till kostnader där ersättning redan utgått eller utgöra ersättning för någon av gruppens medlemmar.
  6. Stipendiet utlyses av Folkuniversitetet minst fyra veckor innan ansökningstidens utgång.
  7. En urvalsgrupp bedömer och nominerar ansökningarna till en jury. Folkuniversitetet utnämner jurymedlemmar som besitter den kunskap och erfarenhet som krävs för att utse stipendiatgrupperna. Juryns beslut går inte att överklaga.

Stipendiet utbetalas inte automatiskt. Mottagarna ska själva anhålla om utbetalning, det vill säga rekvirera stipendiet, enligt instruktioner från Folkuniversitetet.

De grupper som tilldelas stipendier förbinder sig att redovisa det använda stipendiet enligt instruktioner som tillhandahålls av Folkuniversitetet.