Covid-19

Så skapar Folkuniversitetet i Karlstad en trygg och säker utbildningsmiljö.

För att förebygga spridningen av covid-19 och för att du som går en kurs eller utbildning hos oss ska få en trygg och säker utbildningsmiljö anpassar vi verksamheten efter Folkhälsomyndighetens föreskrifter och rekommendationer.

Alla måste ta sitt ansvar

Det är allas ansvar att hindra spridningen av covid-19 och vi förutsätter att du som går en kurs hos oss visar hänsyn och inte utsätter andra för risk.

Kom inte till din kurs om du är det minsta lilla sjuk, håll ett säkert avstånd till andra och tvätta händerna noggrant med tvål och vatten.

Vilka anpassningar gör Folkuniversitetet i Karlstad?

  • Schemaläggningen kan komma att anpassas för att undvika trängsel i entré, trapphus och korridorer när kurser börjar och slutar samt under raster.
  • Det finns goda möjligheter till handtvätt med tvål och pappershanddukar.
  • Det finns handsprit i varje klassrum samt på andra lämpliga ställen som i entrén.
  • Lokalerna städas minst en gång om dagen, framför allt toaletter och ytor som bordsytor, dörrhandtag och räcken.
  • Lokalerna är tydligt skyltade så att det är enkelt för alla att hålla avstånd.

Om du har varit utomlands

Under perioden 12 juli till 31 augusti rekommenderas du som har rest till Sverige från länder utanför Norden att göra ett PCR-test vid ankomst, även om du inte har symtom.

Du som har rest inom EU och har vaccinerats med en dos minst tre veckor innan ankomsten till Sverige eller som har haft covid-19 under de senaste sex månaderna är undantagen från rekommendationen.

Har du rest från alla övriga länder kvarstår rekommendationen om testning och isolering i en vecka efter ankomsten, även om du inte har symtom.

Vi uppmanar dig som går en kurs eller utbildning på Folkuniversitetet att följa dessa riktlinjer. Prata med din kursledare om du vill följa din kurs på distans under de sju dagar du undviker kontakter när du har varit utomlands.

Välkommen till Folkuniversitetet!

In English