Samverkan om handelsutveckling

Folkuniversitetet driver på uppdrag av handelsföreningar i Leader Västra Småland en förstudie. Leader är en metod för att utveckla en bygd utifrån lokala förutsättningar både på landsbygden och i staden. Uppdraget är att se hur handeln och samhällsutvecklingen i Gnosjö, Gislaved och Vaggeryd behöver anpassas efter nya köpbeteenden och nya sätt att använda samhällskärnorna.

Personer i möte, samt logotyper kopplade till projektet.

Förstudien innehåller en nulägesanalys, nätverksträffar, workshops och studieresor för lokala handlare och målet är en utvecklingsplan.

Läs mer om projektet här


Nästa aktivitet:

Inom ramen för Handelsprojektet genomför vi en kostnadsfri utbildningsinsats inom Lagen om offentlig upphandling, med fokus på mindre företag inom handel och service. Utbildningen är i två steg, där du kan välja att vara med vid båda tillfällena eller bara vid ett av tillfällena:

Onlineutbildning inom LoU, 27 oktober, kl. 08.00-10.00: anpassad utifrån målgruppens önskemål. Läs mer och anmäl dig här.

Workshop i Gislaved, 12 november, kl 8.30-12.00: Hur arbetar vi med att svara på offentliga upphandlingar? Utmaningar, möjligheter, tips mm. Fika serveras på plats. Läs mer och anmäl dig här.


Vill du veta mer om projektet, kontakta gärna oss!

I projektet finns en styrgruppen med deltagare från varje kommun och vi har avstämningsmöte en gång i månaden. I styrgruppen är följande personer med:
Stefan Aronssonstefan.aronsson@happyhomes.se, Happy Homes, Vaggeryd
Tina Blomstertina.blomster@vaggeryd.se, Vaggeryds kommun, Vaggeryd
Thomas Gottarpthomas@artima.se, Artima Design, Gislaved
Simone Kammsimone.kamm@vaggeryd.se, Vaggeryds kommun, Vaggeryd
Katrin Svenssonkatrin.svensson@gnosjo.se, Näringslivsutvecklare Gnosjö kommun

För mer information kontakta projektledarna:
Anita Brun Nilsson, Verksamhetsledare, anita.brun-nilsson@folkuniversitetet.se, 036-16 64 01, Folkuniversitetet Jönköping
Anne-Lie Lokko, Projektledare, anne-lie.lokko@folkuniversitetet.se, 070-8371323