Lars Almén

Föreläsare

Det har länge talats om skolans digitalisering. Men omfattning och innebörd av denna digitalisering har sett väldigt olika ut. Därför presenterade regeringen 2017 en nationell digitaliseringsstrategi för hela skolväsendet. I sin doktorsavhandling har Lars Almén studerat skolans digitalisering före och efter regeringens digitaliseringsstrategi dels ur ett policyperspektiv, dels ur ett elev- och klassrumsperspektiv. Det övergripande ämnet för avhandlingen är skolans digitalisering som verktyg för inkludering, det som i avhandlingen benämns en-skola-för-alla, men också hur digitalisering kan leda till exkludering.

Lars Almén arbetar som lärare i svenska, samhällskunskap och datorteknologi på gymnasiet och komvux i Gnosjö.

Lars Almén i profil

Lars Almén