Joel Hedegaard & Martin Hugo

Föreläsare

Joel Hedegaard, doktor i pedagogik och Martin Hugo, docent i pedagogik, berättar om sin forskning kring hur folkbildning fungerar inkluderande för såväl seniorer som bryter normer, som för folkhögskoledeltagare med högfungerande autism och för medmänniskor med psykisk ohälsa.

Bild saknas, platshållarbild

Joel Hedegaard & Martin Hugo