Bo A. Wendt & Eva Nordgren

Föreläsare

I föredraget presenteras den stora historiska Ordbok över svenska språket utgiven av Svenska Akademien (SAOB). Det kommer att handla om ordbokens långa tillkomsthistoria, både om förhistorien innan verket började ges ut och om hur arbetet sedan dess har sett ut och förändrats genom åren. Det handlar också om ordbokens innehåll, alltså den det svenska ordförrådets historia under 500 år som ordboken beskriver. Dessutom kommer vi att säga något om de framtida uppdateringsplanerna.

Bo A. Wendt och Eva Nordgren

Bo A. Wendt & Eva Nordgren