Samarbeta med oss

Folkuniversitetet samarbetar med ett brett spektrum av organisationer, grupper och föreningar inom scenkonst, konst, konsthantverk, litteratur, musik och film.

Ett samarbete med Folkuniversitetet i Göteborg kan innebära allt från administrativt stöd till att låna lokaler eller samarrangera forskningsföreläsningar och workshops.

Vill du veta mer om hur just din organisation, förening eller grupp kan samarbeta med oss?

Slå oss en signal på 031-10 65 13!

Våra samarbeten Folkuniversitetet Göteborg