Showskolan Showstage inkluderar alla

Senast ändrad

Showskolan Showstage arbetar ideellt och inkluderande med musikalutbildning och produktioner där alla ungdomar får chansen att vara i nuet, växa och utvecklas.

Showskolan Showstage

Tioårsjubilerande Showskolan Showstage i Trollhättan är en ettårig musikalutbildning som startades och drivs av Agneta Granqvist. Eleverna tas in via audition och utvecklar sina artistiska färdigheter i studiecirklar som leder fram till en professionell slutproduktion.

– Hörnstenarna är sång, dans och drama men de får också lära sig annat som händer på och bakom scenen. Med kurser i dekor, rekvisita, kostym, ljus, ljud och marknadsföring tar vi ett helhetsgrepp om hur man jobbar sceniskt, berättar hon.

Bearbetningar av klassiska filmer

Uppsättningarna är Agneta Granqvists egna bearbetningar av klassiska filmer som Dirty Dancing, En värsting till syster, Moulin Rouge, Pretty Woman och Hairspray.

– Idén är unik och ger mig frihet att ändra och lägga till ny musik och handling. Publiken ser filmerna framför sig, kan replikerna och är med på noterna i salongen, säger Agneta Granqvist.

Niklas Karlsson som arbetar i produktionsteamet instämmer.

– Konceptet är en riktig publikdragare. Många har en relation till filmerna och är nyfikna. Det blir något helt nytt fast ändå inte, säger han.

Ser och inkluderar alla människor

Genom åren har Showskolan Showstage tagit emot elever med psykisk ohälsa, ätstörningar och funktionsvariation. De får nu Folkuniversitetets stipendium för fri kunskapsbildning för att utveckla sitt arbete med de här målgrupperna.

– Många ungdomar mår dåligt och kommer med svåra erfarenheter. Jag har insett att det inte alltid är givet att pressa på, även om vi har en uppsättning att förhålla oss till. Stipendiet kommer att användas till att utbilda produktionsteamet och ensemblen i att bli bättre på att möta de här ungdomarna, säger Agneta Granqvist.

Niklas Karlsson, som själv är synskadad, understryker att det inte handlar om en särskild satsning på ungdomar med funktionsvariation utan om att lära sig hur allas kunskaper kan tas tillvara i produktionen, givet att de har viljan och lusten att utvecklas inom teatern.

– Det är jätteviktigt att vi jobbar inkluderande. Showskolan Showstage ska se människor som de är, förbi den eventuella funktionsnedsättningen och inkludera alla lika mycket, säger han.

Värt varenda timma

Arbetet med Showskolan Showstage är ideellt och kräver tid, kraft och planering. Men för Agneta Granqvist är det värt varenda timme.

– Ibland kan jag fundera på varför jag lägger ner mitt liv och min sin själ i detta. Men när jag ser ungdomarna vara i nuet, växa, utvecklas och bli som en familj … Jag får gåshud bara av att prata om det.

Starta en studiecirkel nu