Covid-19

Vi vill påminna om att var och en fortfarande har ett ansvar för att skydda andra mot risk för smitta av covid-19.

Vi förutsätter att du som går en kurs hos oss är uppmärksam på symtom på covid-19. Om du har symtom som skulle kunna vara covid-19 bör du undvika kontakter med andra människor och därmed inte komma till din kurs.

Från och med den 1 december 2021 krävs giltigt vaccinationsbevis samt legitimation för att besöka våra öppna föreläsningar och samtal i enlighet med regeringens riktlinjer.

Välkommen till Folkuniversitetet!

In English