Covid-19

Så skapar Folkuniversitetet i Göteborg en trygg och säker utbildningsmiljö.

För att förebygga spridningen av covid-19 och för att du som går en kurs eller utbildning hos oss ska få en trygg och säker utbildningsmiljö anpassar vi verksamheten efter Folkhälsomyndighetens föreskrifter och rekommendationer.

Vilka anpassningar gör Folkuniversitetet i Göteborg?

  • Under hösten minskar vi antalet deltagare i våra kurser så att det går att hålla ett säkert avstånd i klassrum och gemensamma utrymmen.
  • Avståndet mellan sittplatser i klassrum, café och andra gemensamma utrymmen utökas.
  • Schemaläggningen kan komma att anpassas för att undvika trängsel i entré, trapphus, korridorer och café när kurser börjar och slutar samt under raster.
  • Det finns goda möjligheter till handtvätt med tvål och pappershanddukar.
  • Det finns handsprit i varje klassrum samt på andra lämpliga ställen som i entrén och i caféet.
  • Lokalerna städas minst en gång om dagen, framför allt toaletter och ytor som bordsytor, dörrhandtag och räcken.
  • Lokalerna är tydligt skyltade så att det är enkelt för alla att hålla avstånd.

Vad gör Folkuniversitetet om smittspridningen tar fart igen?

Om förutsättningarna förändras ställer vi om till distansundervisning så att du kan gå klart din kurs. Estetiska kurser och andra kurser med praktiska moment pausas och återupptas när det är säkert att genomföra undervisningen.

Alla måste ta sitt ansvar

Det är allas ansvar att hindra spridningen av covid-19 och vi förutsätter att du som går en kurs hos oss visar hänsyn och inte utsätter andra för risk.

Kom inte till din kurs om du är det minsta lilla sjuk, håll ett säkert avstånd till andra och tvätta händerna noggrant med tvål och vatten.

Välkommen till Folkuniversitetet!

In English