Språkstöd på arbetsplatsen

Öka kompetensen i språkanvändning och kommunikation bland medarbetare på arbetsplatsen.

Tre personer sitter och pratar i en soffa.

Innehåll

Språkanvändning och kommunikation på arbetsplatsen, språk och identitet, språk och kultur, interkulturella möten. Utbildningen sker i dialog med ledning och ansvariga på arbetsplatsen och innehållet kommer att anpassas utifrån verksamhetens behov.

Målgrupp

Den här kursen riktar sig till arbetsplatser och verksamheter inom olika sektorer i samhället och syftar till att lägga grunden för ett gemensamt och långsiktigt arbete med språkstöd på den egna arbetsplatsen. Målet är att kursen ska ge kunskap och verktyg för ett språkstödjande arbetssätt som kan gynna alla, oavsett språklig bakgrund. Det är en fördel om flera medarbetare kan gå kursen tillsammans.

Upplägg

Utbildningen består av 4 utbildningsträffar (halvdagar) och däremellan uppgifter med koppling till den egna arbetsplatsen. Det bör vara 2-4 veckor mellan varje utbildningsträff.

I upplägget ingår en informationsträff med berörda chefer innan kursens början samt en uppföljningsträff med chefer och kursdeltagare efter avslutad kurs.

Utbildningen kan med fördel förläggas till lämplig lokal i anslutning till verksamheten men kan också genomföras i Folkuniversitetets egna utbildningslokaler. Antalet deltagare bör inte vara fler än ca 8-12 personer.

Språkstöd på arbetsplatsen är ett utbildningskoncept under varumärket Språket i kontext.

Kursledare

Eva Boström är utbildare i Svenska som andraspråk för vuxna med fokus på språkanvändning inom yrkeslivet och på arbetsplatsen. Hon har en mångårig erfarenhet som lärare och skolledare på gymnasieskolan, men arbetar nu uteslutande med utbildning i svenska för andraspråktalare samt utbildning av språkstödjare i arbetslivet.

Pris

8 500 kr/ exkl moms per deltagare.
Ovanstående pris gäller vid minimum 8 deltagare. Kursen kan anpassas efter era behov och önskemål. Kontakta oss så berättar vi mer!

Mer information och bokning

Kontakta Torun Schmitz

073-661 86 67

torun.schmitz@folkuniversitetet.se