Ansök till Preparandkurs – auktoriserad tolk

Ansök till kontakttolk på Folkuniversitetet i Göteborg

Ansök till Preparandkurs – auktoriserad tolk

När du klickar på "Skicka" intygar du att alla uppgifter du lämnat är korrekta och sanningsenliga. Du ger också samtycke till att Folkuniversitetet lagrar och använder dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen GDPR. Kom ihåg att din ansökan inte är giltig utan efterfrågade betyg och intyg.

Har du gått den sammanhållna tolkutbildningen?
Har du anmält dig till Kammarkollegiets auktorisationsprov?
Är du registrerad som tolk?
Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas