Föreläsningar och seminarier

Välkommen till Folkuniversitetet Dalarnas föreläsningar, utställningar och andra evenemang.

Microphone infront of an out of focus audience

Våra evenemang arrangeras oftast i samarbete med andra föreningar, organisationer och grupper. Här hittar du även våra populära forskarföreläsningar. 

Kontakta oss för mer information kring hur vi kan samarbeta om ni vill anordna olika evenemang.

Microphone infront of an out of focus audience

""

0 resultat