Miljögruppen gör Kungstensgymnasiet mer hållbart

Tåg i stället för flyg till utlandspraktiken är något som Miljögruppen på Kungstensgymnasiet fått igenom. Henry Sjöberg och Alva Winberg hoppas att deras engagemang kan få fler elever att bli intresserade av miljöfrågor.

Miljögruppen hette från början Tåggruppen och startades på initiativ av elever för att utforska det som länge var gruppens huvudfråga – att se över möjligheterna att åka tåg i stället för flyg till utlandspraktiken i trean.

– Vi lyckades ta oss till Düsseldorf och Aix-en-Provence. Det var många av dem som var skeptiska inför som efter resan märkte att det faktiskt var väldigt trevligt, berättar Henry Sjöberg.

Kan ni berätta lite mer om vad Miljögruppen gör?

– Miljögruppen jobbar med att se över områden där Kungstensgymnasiet kan bli mer hållbart och miljövänligt. Vi arbetar för förändringar som skulle innebära att skolan minskar sitt klimatavtryck. Vi tar ett område i taget där vi ser hur vi skulle kunna gå till väga för att ge en mer miljövänlig lösning, säger Alva Winberg.

– Arbetet sker på våra miljömöten där vi möts över en fika och diskuterar och brainstormar åtgärder som skulle kunna göra skolan mer miljövänlig. Vi söker lösningar för att genomföra våra idéer i praktiken med hjälp av skolledningen, inflikar Henry.

Hur tror ni att man kan engagera fler unga människor i klimatfrågan?

– Jag tror att olika engagemang, som denna miljögrupp, som är nära oss och vår vardag är ett bra sätt att engagera unga i miljöfrågan. Genom att påverka och förändra den skola som vi går i känner jag personligen att man börjar med att göra något som man kan och har viss kontroll över. När man börjar på en "mindre" nivå som ligger en nära kan man sedan utveckla och påverka miljön i stort, säger Alva.

Varför är det viktigt att tänka på miljön?

– Klimatkrisen gör miljön till ett problem överordnat i princip allt annat. Inga andra framsteg spelar någon roll i längden om jorden blir obeboelig om 50 år. Det spelar inte riktigt någon roll hur välplanerad din stad är om den ligger en meter under vatten, säger Henry Sjöberg.

– Miljön är något som påverkar oss alla och spelar en mycket viktig roll för mänskligheten. Genom att värna om miljön och vår planet så värnar vi om oss själva och vår framtid samt allt liv på jorden. Om vi inte har en fungerande planet (som är vid liv) så kommer det innebära stora konsekvenser för oss alla, vi ser redan en del av dessa konsekvenser idag. Därför tycker jag att miljön är otrolig viktig och något som bör prioriteras av varenda en, säger Alva med eftertryck.