Rusta och matcha i Västerås

Arbetsförmedlingens tjänster Västerås

Låt oss visa vägen till jobb! Kundval rusta och matcha – ditt personliga stöd till jobb eller utbildning i Västerås.

Rusta och matcha hos Folkuniversitetet i Västerås

Få hjälp att skaffa jobb eller hitta rätt i utbudet av studier. I rusta och matcha anpassar vi tjänsten till dina behov. Folkuniversitetet är en icke vinstdrivande stiftelse och lägger därför alla resurser på dig.

Rusta innebär att vi förbereder vid dig som behöver extra stöd för att få arbete. Matcha innebär att vår erfarna personal kopplar ihop dig med ditt nya jobb eller rätt studier. Genom ett personligt och individanpassat stöd når du dina mål på kortast möjliga tid.

Tillsammans gör vi en plan för dig där vi sätter mål, kartlägger din kompetens, arbetar med ditt CV och personliga brev, vässar ditt jobbsökande och nätverkande samt matchar dig mot arbetsgivare.

Kontakta oss

Deborah Sundell
021-475 71 54
deborah.sundell@folkuniversitetet.se

EU_flagga_EurSocfond_cmyk-arial_webb.jpg