Stor efterfrågan på chaufförer och barnskötare

På Rusta och matcha hos Folkuniversitetet jobbar vi ständigt med att bygga långvariga relationer med lokala arbetsgivare för att öka deltagarnas chanser till jobb. Coachen Maher Al-Khamisi tipsar om hur du kan göra smarta val för att fånga arbetsgivarnas intresse.

Maher Al-Khamisi, coach på Rusta och matcha på Folkuniversitetet

Varför lägger du så mycket tid på att prata med arbetsgivare?

Eftersom vi på Folkuniversitetet tycker att en god och långvarig relation med arbetsgivare är det absolut viktigaste sättet att hjälpa våra deltagare i Rusta och matcha. Arbetsgivarna vet att vi skickar rätt kandidater, det gör processen väldigt smidig för både dem och oss. När vi ger god service så litar arbetsgivarna på oss vilket leder till att vi får fortsatt förtroende att skicka fler deltagare.

Hur gynnar det mig som deltagare?

Genom vårt goda samarbete med arbetsgivarna lär vi oss hela tiden mer om arbetsmarknaden och hur arbetsgivarna tänker. Den ökade kunskapen gynnar våra deltagare. Ju fler och bättre relationer vi bygger desto större är chanserna för våra deltagare att matchas med ett jobb som känns rätt.

Inom vilka branscher är det lättast att få jobb?

För den utan eftergymnasial utbildning ser vi en stor efterfrågan på arbetskraft inom restaurangbranschen, butik, livsmedel, industri och transport.

Hur viktigt är svenska språket?

Mycket viktigt! Inom bland annat restaurang och industri menar många arbetsgivare att det mesta går att lära på plats så länge det går att kommunicera på hjälplig svenska.

Vad kan jag utbilda mig till på kort tid?

Barnskötare och elevassistent, undersköterska, vård, lokalvård, kock- eller köksbiträde, omsorg och lastbils- eller busschaufför. Det är relativt korta utbildningar och det finns gott om jobb inom dessa yrken.

Nämn tre saker som ökar chanserna till jobb.

God kommunikationsförmåga i svenska språket, C- eller D-körkort och en yrkesutbildning.

Läs mer om Rusta och matcha på din ort!