Rusta och matcha i Jönköping

Arbetsförmedlingens tjänster Jönköping

Rusta och matcha – ditt personliga stöd till jobb eller utbildning i Jönköping.

Hos oss får du stöd och hjälp att skaffa jobb eller hitta rätt i utbudet av studier. Vi anpassar våra insatser efter dina behov. Folkuniversitetet är en icke vinstdrivande stiftelse och lägger därför alla resurser på dig.

Rusta innebär att vi förbereder dig som behöver extra stöd för att få arbete. Matcha innebär att vår erfarna personal kopplar ihop dig med ditt nya jobb eller rätt studier. Genom ett personligt och individanpassat stöd når du dina mål på kortast möjliga tid.

KA-nummer: 10070017

Kontakta oss

Sofie Tegvall
e-post: sofie.tegvall@folkuniversitetet.se
tel: 036-290 64 22
Skolgatan 25B, 553 16 Jönköping


Arbetsförmedlingen

EU_flagga_EurSocfond_cmyk-arial_webb.jpg