Nya perspektiv ökar möjligheten till jobb

Problemlösare. Så beskriver sig Lana Sinno, handledare på Rusta och matcha på Folkuniversitetet. Hit kommer den som blivit anvisad från Arbetsförmedlingen och behöver stöd i sitt jobbsökande.

Lana Sino, coach på Rusta och matcha, Folkuniversitetet

Variationen av deltagare på Rusta och matcha är stor: här finns akademiker, långtidsarbetslösa och egenföretagare inom kultur och media som drabbats av pandemin.

– Det gäller att tänka kreativt. Många söker för snävt när de letar jobb. Jag hjälper dem att hitta nya perspektiv, säger Lana Sinno.

Som exempel nämner hon kulturarbetare som med sin kunskap fått jobb som cirkelledare. Men att söka nya perspektiv kräver motivation, något som många tappat efter en längre tid som arbetslös. Därför lägger Lana Sinno stort fokus på motiverande samtal.

– Det här är en känslomässig bergochdalbana för många. De känner oro och hopplöshet i sin arbetslöshet. De behöver någon som lyssnar och som stöttar dem i att återfå sin motivation, säger hon.

All erfarenhet värdefull

I samtalen växer insikter om deltagarnas dolda kompetenser och erfarenheter fram. Många har svårt att se annat än direkt yrkeskunskap som meriterande. Men för den som tänker kreativt blir all erfarenhet värdefull, menar Lana Sinno. Hon berättar om en kvinna som var högutbildad inom matematik men hade svårt med svenska språket.

– I våra motiverande samtal kom det fram att hon målar på fritiden. En medelmåtta enligt henne själv. Men jag såg att hon hade talang så jag tog kontakt med en gallerist. Han blev imponerad och bestämde sig för att ställa ut hennes konst.

Det är så hon jobbar, problemlösaren Lana Sinno. Själv har hon rötter i Jordanien, är utbildad kriminolog och har jobbat som både mattelärare och IT-företagare. All erfarenhet går att använda i jobbsökandet, inte minst kontakterna man knyter längs vägen, menar hon.

– Att våga ta kontakt är jätteviktigt. Jag är dagligen ute och skapar nya företagskontakter för att ta reda på vilken kompetens de behöver så att jag kan matcha mina deltagare med rätt jobb.

Att våga nyckeln till jobb

Och just att våga är en viktig nyckel till jobb enligt Lana Sinno. Att få iväg en välformulerad ansökan är första steget. Men sen tar en lika viktig del av arbetet vid. Hon berättar om en deltagare som jobbat som lärare i sitt hemland för tjugo år sedan. Hans mål var att kunna återuppta läraryrket genom en plats i vikariebanken.

– Efter att han skickat in ansökan hörde jag av mig till vikariebanken flera gånger för att sälja in honom. Jag tänkte att jag får väl vara jobbig då, men det här ska vi bara fixa, skrattar Lana Sinno.

Mannen gick vidare i processen och blev kallad till intervju, något han kände sig osäker på. Då riggade Lana en provintervju där han fick öva sig fram till trygghet. Idag har mannen nått sina mål och fått anställning som lärarvikarie. Detsamma gäller merparten av deltagarna på Rusta och matcha. Efter sex månader har de allra flesta matchats till jobb eller vidare studier.

Till den som söker jobb har Lana Sinno framför allt två tips: Sök brett och våga ta för dig!

Läs mer om Rusta och matcha på din ort